BvK staat voor uitvoerende professionals in het sociaal domein

Uitvoerders kunnen verschil maken in Participatiewet

De SCP-evaluatie van de Participatiewet loog er niet om. Onjuiste aannames, verkeerde financiële prikkels en het is nog steeds te ingewikkeld.

De BvK wil dat beleidsmakers luisteren naar hun collega’s in de uitvoering: bij de evaluatie van beleid én bij de totstandkoming ervan. Maar laten we niet meteen in paniek de Participatiewet bij het oud vuil zetten, zo stelt BvK-directeur Ido van der Meulen.

Lees meer

Te weinig armslag voor uitvoering P-wet

Volgens het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) zijn de ambities van de invoering van de Participatiewet onvoldoende gerealiseerd. Gemeenten bieden de uitvoering te weinig armslag om ‘moeilijke gevallen’ te helpen. 

De BvK roept uitvoerende professionals op om te melden of zij zich herkennen in het rapport. 

Daarnaast wil de BvK graag weten wat er nodig is om hun werk beter te doen.

Lees meer

Invoering Wab: 'Moeilijker voor kwetsbare groepen'

BvK in Volkskrant: miljoenen tekort dreigen door toename bijstandsuitkeringen

Door invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1-1-2020 dreigen vooral kwetsbare mensen  moeite te hebben met behoud of verkrijgen van werk. “Dat kan leiden tot meer bijstandsuitkeringen en hogere werkdruk voor de dienst Werk & Inkomen”, voorspelt BvK-directeur Ido van der Meulen. In de Volkskrant (25-10-2019) waarschuwt hij voor miljoenen tekort door stijging bijstandsuitkeringen.

Lees meer
Als we allemaal soortgelijk werk doen en hetzelfde doel nastreven, waarom zouden we dan niet meer van elkaar leren, met elkaar uitwisselen wat wel of niet werkt, stilstaan bij wat we eigenlijk doen en hoe we ons daarbij voelen, connectie maken met collega’s over het hele land, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling?
Dayenne van Zuylen, klantregissseur bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug