Rondetafelgesprek BvK laat nood bij klantmanagers zien

Een deel van de zzp’ers die bij gemeenten werken, is hun arbeidsbestaan niet zeker. Klantmanagers krijgen weinig begeleiding bij digitaal werken met consequenties voor henzelf en voor burgers. Re-integratietrajecten staan nu onder druk. Uitvoerders tasten in het duister bij de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dat zijn de signalen die deelnemers aan het eerste online BvK Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’ hebben afgegeven. Bij het volgende Rondetafelgesprek op 31 maart hoopt de BvK nog meer signalen op te halen.

Lees meer

Online Rondetafelgesprek: Samen sterk in coronacrisis

De BvK houdt op dinsdag 31 maart om 14.00 uur een tweede online Rondetafelgesprek ‘Samen sterk in de coronacrisis’. Officieel behoren klantmanagers, schuldhulpverleners, consulenten of re-integratiebegeleiders tot de categorie ‘vitale beroepen’ omdat jullie in de frontlinies staan. Vanuit de BvK zien we dat iedereen worstelt met de vraag wat nu goed is om te doen. Tijdens dit tweede Rondetafelgesprek komen allerlei vragen en tips aan bod over werken in tijden van deze coronacrisis. Het eerste online Rondetafelgesprek op 24 maart was al heel snel vol. De ervaringen uit dit gesprek worden meegenomen op 31 maart. 

Lees meer

Houd oog voor kwetsbare mensen!

In deze coronacrisis gaan geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon door. De hulpverlening wordt door beperking van sociale contacten minimaal. Het risico bestaat dat kwetsbare mensen, onder wie ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen. De Landelijke Armoedecoalitie doet een brede oproep om rekening te houden met deze groep en maatregelen aan te passen. De BvK ondersteunt de uitgangspunten van de Armoedecoalitie en roept ook op om coulant te zijn tegen mensen met schulden.

Lees meer
Als we allemaal soortgelijk werk doen en hetzelfde doel nastreven, waarom zouden we dan niet meer van elkaar leren, met elkaar uitwisselen wat wel of niet werkt, stilstaan bij wat we eigenlijk doen en hoe we ons daarbij voelen, connectie maken met collega’s over het hele land, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling?
Dayenne van Zuylen, klantregissseur bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug