Beroepsontwikkeling, verbinden & kennisdelen voor professionals in het sociaal domein

De BvK, de beroepsvereniging voor professionals in het sociaal domein, is een platform om collega’s te ontmoeten, te leren met en van elkaar en je vak en vakmanschap te versterken.

“Invoering WAB zet sociaal domein verder onder druk”

Kwetsbare groepen krijgen het moeilijker op de arbeidsmarkt

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 kan de gemeentelijke capaciteit voor het sociaal domein nog verder onder druk zetten. Met name mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dreigen door deze nieuwe wet hun baan kwijt te raken of meer moeite te krijgen om aan werk te komen. “Dat kan leiden tot meer bijstandsuitkeringen en een hogere werkdruk voor de dienst Werk & Inkomen”, voorspelt directeur Ido van der Meulen van de Beroepsorganisatie voor Klantmanagers (BvK).

Lees meer

Heb het lef om goed te doen

“Lef is hét trendwoord van dit moment in ambtenarenland”, schreef Davied van Berlo in een column voor Binnenlands Bestuur. De overheid kan de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en de complexe situaties van veel mensen niet langer met een stempelautomaat beantwoorden. Voor echte impact zijn er ondernemende professionals nodig die bereid zijn om buiten de lijntjes te kleuren, net dat stapje verder willen gaan. Die risico’s omarmen in plaats van mijden en ook accepteren dat je dan soms fouten maakt. Lef dus. “Mensen kunnen geen nieuwe oceanen ontdekken als ze de moed niet hebben om uit het zicht van de haven te verdwijnen”, aldus de Franse auteur André Gide.

Lees meer

Ben jij zichtbaar genoeg als professional?

Zichtbaar zijn; jezelf, de groep professionals en het vak zichtbaar maken, om daarmee de erkenning en positie te krijgen en houden die we verdienen. Dat is het thema van de BvK in 2019.

Lees meer
Als we allemaal soortgelijk werk doen en hetzelfde doel nastreven, waarom zouden we dan niet meer van elkaar leren, met elkaar uitwisselen wat wel of niet werkt, stilstaan bij wat we eigenlijk doen en hoe we ons daarbij voelen, connectie maken met collega’s over het hele land, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling?
Dayenne van Zuylen, klantregissseur bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug