BvK staat voor uitvoerende professionals in het sociaal domein

Blog voorzitter & directeur: doen wat nodig is

John van der Starre (voorzitter) en Ido van der Meulen (directeur) werken 9 maanden met elkaar samen voor de BvK. Tijd voor een tweegesprek om de balans op te maken en vooruit te kijken. 

'Uitvoerend professionals hebben een moeilijk vak. Wij gaan naast hen staan zodat zij zich kunnen versterken: bij de uitoefening van hun vak én bij hun verdere ontwikkeling tot gesprekspartner.'

Lees meer

Laat uitvoerend professionals hun werk doen

Extra aandacht voor mensen in de Participatiewet is prima. De BvK betwijfelt het nut van het stellen van een norm voor het aantal contactmomenten: het kan een doel op zich worden. Geef vooral de uitvoerend professional meer ruimte om hun werk te kunnen doen zodat ze burgers de regie kunnen laten nemen. Dat is de kern van de BvK-reactie op de internetconsultatie van het ministerie van SZW over de Wijziging Participatiewet.

Lees meer

Uitvoerders kunnen verschil maken in Participatiewet

De SCP-evaluatie van de Participatiewet loog er niet om. Onjuiste aannames, verkeerde financiële prikkels en het is nog steeds te ingewikkeld. 

De BvK wil dat beleidsmakers luisteren naar hun collega’s in de uitvoering: bij de evaluatie van beleid én bij de totstandkoming ervan. Maar laten we niet meteen in paniek de Participatiewet bij het oud vuil zetten, zo stelt BvK-directeur Ido van der Meulen.

Lees meer
Als we allemaal soortgelijk werk doen en hetzelfde doel nastreven, waarom zouden we dan niet meer van elkaar leren, met elkaar uitwisselen wat wel of niet werkt, stilstaan bij wat we eigenlijk doen en hoe we ons daarbij voelen, connectie maken met collega’s over het hele land, voor persoonlijke en professionele ontwikkeling?
Dayenne van Zuylen, klantregissseur bij RSD Kromme Rijn Heuvelrug