Meld je aan als lid

Het lidmaatschap staat open voor alle professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met re-integratie, participatie of inkomen van werkzoekenden. Begin 2019 komen daar zorg (Wmo) schulden (schulddienstverlener) en handhaving bij, en in de loop van 2019 ook jeugd en werkgeversdienstverlening. Het maakt niet uit je gedetacheerd bent, zzp’er of in vaste dienst. Word jij ook lid? Ruim 1300 professionals gingen je al voor.

Wat kost het?

De contributie is € 75,- per jaar (exclusief 21% btw), dat is maar € 6,25 per maand. Het lidmaatschap is per jaar en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging (dat kan tot 1 december van het lopende jaar).

Voordelen van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap van de BvK helpt je om je niet alleen als werknemer op te stellen die vooral bezig is met de waan van de dag, maar ook als lerende professional. Zo kun je meer van betekenis zijn voor je cliënten, meer voldoening hebben in je werk en je organisatie mooier maken:

  • Door de activiteiten van de BvK kom en blijf je in de leerstand zodat je je vakmanschap versterkt en je je vak steeds beter kunt uitoefenen. 
  • Je doet inspiratie op en leert van collega’s in het land, of je geeft juist je ervaring en visie door aan anderen.
  • Je krijgt tools om je positie bij functioneringsgesprekken te verstevigen.
  • Je krijgt de gelegenheid je vakmanschap te verbreden, jezelf te profileren en meer kansen te creëren voor je loopbaan.
  • Je krijgt een platform om erkenning op te eisen voor je beroep en beroepsgroep. 
  • Als vereniging kunnen we de stem van de uitvoering laten horen in het werkveld en invloed uitoefenen op (landelijk) beleid.
  • Samen helpen we het vak doorontwikkelen op grond van onze kennis, expertise en ervaring.
Ook als je moe bent van de elkaar opvolgende ontwikkelingen van de laatste jaren die vaak over onze hoofden besloten werden: word dan juist lid, want als professionals hebben we de tijdsgeest mee om meer inspraak en erkenning te krijgen, zeker als we ons verenigen.

Heeft je organisatie alle professionals lid gemaakt? Profiteer daar dan ten volle van door je in te schrijven in het LEER-register en de daarin aangeboden tools  en profileringsmogelijkheden te gebruiken.

Meld je nu aan!