Voordelen van het BvK-lidmaatschap

  • exclusieve ledenactiviteiten en handige tools
  • korting op inspirerende congressen en leerzame bijeenkomsten
  • meedoen met het ontwikkelen van richtlijnen en professionele standaarden voor uitoefening van je vak 
  • een groep van 1.500 enthousiaste collega’s die hun vak ook een warm hart toedragen

Kom en blijf jij ook in de leerstand!

Het lidmaatschap van de BvK helpt je om niet alleen bezig te zijn met de waan van de dag, maar een lerende professional te worden. Zo kun je meer van betekenis zijn voor je cliënten, meer voldoening hebben in je werk en je organisatie mooier maken.

Ook als je moe bent van de elkaar opvolgende ontwikkelingen van de laatste jaren die vaak over onze hoofden besloten werden: word dan juist lid, want als professionals hebben we de tijdsgeest mee om meer inspraak en erkenning te krijgen, zeker als we ons verenigen.

Ja, ik word lid!
Marlie
Ik ben lid geworden van de BvK omdat ik het belangrijk vind zelf keuzes te maken. Om verantwoordelijkheid te nemen in mijn eigen carrière en dat uit te dragen naar klanten. Ik krijg veel energie van al die mensen die samen aan tafel zitten om te kijken wat werkt en wat we nog meer kunnen doen in de praktijk.
Marlie Wintjes, klantmanager Schulddienstverlening gemeente Veldhoven 

Waarom lid worden?

1

Voor verbinding met collega’s in het land

Als lid van de BvK ontmoet je professionals uit het hele land. Je doet inspiratie op en kunt ervaringen en tips uitwisselen over onderwerpen als werkdruk en groepsgewijs werken. Het is fijn te merken dat anderen dezelfde vragen hebben – en er soms al een antwoord op vonden.

2

Om kennis op te doen en te delen

Op bijeenkomsten leer je met en van elkaar methodisch en effectief werken. Via de BvK kun je bijdragen aan onderzoek en onderzoeksresultaten snel benutten in de praktijk. Zo krijgt je werk meer impact.

3

Om op de hoogte te blijven

Het valt niet mee om alle ontwikkelingen en veranderingen in het sociaal domein bij te houden. De BvK helpt! Je doet er kennis op via nieuwsbrieven, bijeenkomsten, exclusieve whitepapers en deelname aan programma’s.

4

Om jezelf te ontwikkelen

Als lid van de BvK krijg je handige tools om je vanuit een lerende houding door te ontwikkelen als professional. Je kunt zelf je vakmanschap in kaart brengen, leerdoelen stellen en passende opleidingen vinden om die doelen te bereiken.

5

Om kansen voor jezelf te creëren

De tools van de BvK helpen je reflecteren op je talenten. Daarmee kun je je positie bij functioneringsgesprekken verstevigen. Of jezelf voorbereiden om een nieuw specialisme of expertisedomein op te pakken of promotie te maken.

6

Voor de erkenning van je vak en beroepsgroep

De BvK is een platform om samen met vakgenoten de belangen van de beroepsgroep behartigen en mede richting geven aan beroep en beleid. Laat stem van de uitvoering horen in het werkveld!

Contributie

Voor wie?

Het lidmaatschap staat open voor alle professionals in het sociaal domein die zich bezighouden met participatie en re-integratie (werk, inkomen en handhaving), zorg, activering en schuldhulp. Het maakt niet uit je gedetacheerd bent, zzp’er of in vaste dienst.

Wat kost het?

Om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken houden we de kosten laag en laten we leden profiteren van gereduceerde prijzen voor onze evenementen. De contributie is € 75,- per jaar (exclusief 21% btw), dat is maar € 6,25 per maand. Het lidmaatschap is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd tot wederopzegging (dat kan tot 1 december van het lopende jaar).

Sluit je aan als collectief lid

Werkgevers onderkennen dat de beweging die de BvK in gang heeft gezet om de beroepsgroep te versterken en te verenigen bijdraagt aan een betere dienstverlening voor burgers. Steeds meer publieke organisaties maken daarom hun professionals collectief lid.

Lees meer

Steun jij ons als partner?

Alleen professionals in het sociaal domein zijn lid van de BvK. Ben je dat niet, maar voel je je wel betrokken bij het vakgebied? Wil je bijdragen aan de erkenning en professionalisering van het vak? Dan kun je partner worden.

Lees meer