Word actief

De BvK biedt een platform, ontwikkelt instrumenten om jezelf te ontwikkelen en verzamelt meningen van leden om invloed uit te oefenen op wetgeving en beleid. Dat kunnen we niet alleen! Daarom zijn we blij met leden die een steentje bijdragen aan de verenging of de doorontwikkeling van het vak. 

Wat heb je eraan?

Actief zijn binnen de vereniging is een goede manier om je netwerk uit te bouwen. Je doet nieuwe contacten op waardoor je makkelijker de juiste mensen kunt vinden als je tegen problemen oploopt. Ook ben je als eerste op de hoogte van ontwikkelingen binnen het veld. Je kunt jezelf profileren en je door je werk als bijvoorbeeld ambassadeur of commissie- of bestuurslid ook zelf ontwikkelen doordat je gesprekspartner wordt van het MT en meer invloed krijgt. 

Wil je meer weten of je aanmelden om actief te worden? Neem dan contact met ons op.
Amanda Bruns


Ik dacht dat ik wel op de hoogte was van alle ontwikkelingen, maar toen ik bij de BvK ging meedoen in onderzoeken en netwerken bleek er veel meer gaande. Ik heb een bredere blik op het sociaal domein gekregen.

Amanda Bruns


Actief binnen de vereniging

De vereniging draait op de bijdrage van betrokken leden. Op dit moment zijn de volgende groepen actief:

Bestuur

Als bestuurslid help je de relaties van de beroepsvereniging met de beroepsgroep versterken, uitbouwen en de vereniging promoten.

Ambassadeurs LEER-register

Ambassadeurs zijn bevlogen leden die de ideeën uit de eigen organisatie over de invulling van het LEER-register inbrengen, onder meer tijdens de daarvoor georganiseerde bijeenkomsten. Ook koppelen ze de opbrengst van die bijeenkomsten terug naar hun gemeente. Daarnaast zijn ze coördinator en promotor in de eigen organisatie. Samen zorgen ze voor meer draagvlak voor de vereniging en het LEER-register bij de beroepsgroep.

Partneroverleg  LEER-register

Samen met de partners zoeken we naar de beste manier om de ontwikkelagenda vorm te geven en te vullen. We bespreken ook hoe we de opleidingen door professionals kunnen laten beoordelen. Komend jaar gaan onderzoeken hoe partners kunnen bijdragen aan de professionalisering in het sociaal domein, vooral wat betreft de lerende praktijk.

Commissie vakkennis en vakontwikkeling 

Deze commissie houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij, informeert de vereniging hierover en houdt kennissessies voor leden. De commissie heeft als doel om het spel ‘De vier werelden van klantmanagement’, de ‘Kern van het Beroep’ en de ontwikkelscan te verspreiden, te promoten en te verbeteren. Verder werkt deze commissie mee aan werkwijzers, workshops, webinars en e-learnings.

Activiteitencommissie

Deze commissie helpt het bureau bij het organiseren van bijvoorbeeld congressen en regionale dagen van de uitvoering. De commissieleden dragen aansprekende thema’s en interessante sprekers aan en zorgen voor een prettige ontvangst, alles met als doel BvK-leden aantrekkelijke en leerzame evenementen te bieden. 

Kascommissie  

Deze commissie controleert de financiële verantwoording van het afgelopen jaar. 

BvK-commissies vragen vaak om tijdelijke ondersteuning door de andere leden. Het verzoek voor zo’n activiteit zetten ze op het online platform, onder vraag & aanbod. Ook door zo’n activiteit voor je rekening te nemen kun je de vereniging helpen.

Actief in projecten en commissies in het sociaal domein

Bord

Partijen als de ministeries maar ook gelieerde partijen en de wetenschap weten de BvK steeds beter te vinden. Ze vragen onze leden het perspectief van de professionals in te brengen in landelijke projecten, onderzoeken en programma’s. Via de BvK kun je deelnemen aan interessante projecten en commissies. Geef in bij je profiel van je lidmaatschap je interesse aan. Welke thema’s en bijeenkomsten zijn voor jou interessant en waar zou je graag willen bijdragen?

Vanaf medio 2019 zullen we je attenderen op landelijke en regionale projecten waaraan je kunt meedoen om bij te dragen aan de doorontwikkeling van ons vak.