Privacy- en cookieverklaring

Je privacy is voor de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) van groot belang. De BvK houdt zich dan ook aan de privacywetgeving. Dat betekent dat je gegevens veilig zijn bij de BvK en dat ze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring legt de BvK uit wat er bij de website debvk.nl gedaan wordt met informatie die de BvK over je te weten komt. Heb je vragen of wil je weten wat de BvK precies van jou bijhoudt? Neem dan contact met ons op.

Nieuwsbrief

De BvK wil je graag via de digitale nieuwsbrief informeren over bijeenkomsten, nieuwe producten en diensten en artikelen. Je kunt je zelf voor die nieuwsbrief aanmelden. Daarvoor is alleen je e-mailadres nodig. Ongeveer tien keer per jaar ontvang je dan een nieuwsbrief via e-mail. Je kunt op ieder moment afmelden voor deze nieuwsbrieven. Elke e-mail bevat een afmeldlink. 

In elk bericht zitten onzichtbare codes. Daarmee houdt de nieuwsbriefapplicatie bij hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke berichten mensen klikken. De BvK kijkt niet naar wat je precies interessant vindt. Het gaat de BvK alleen om algemene informatie over de nieuwsbrief, zodat de BvK die nog interessanter kan maken.

Bijeenkomsten

Via onze website kun je je aanmelden voor bijeenkomsten. Voor je aanmelding verwerken we je persoonsgegevens om de bijeenkomst te kunnen organiseren: je NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, functie en organisatie. We bewaren die informatie tot na de bijeenkomst en zeven jaar daarna (vanwege de wettelijke bewaarplicht). Die gegevens worden niet met derden gedeeld. Na afloop van een bijeenkomst ontvangen deelnemers een evaluatieformulier. Die formulieren bevatten geen persoonsgegevens. Ze worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor evaluatie van de bijeenkomsten. 

Cookies

De website van de BvK, debvk.nl, maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van statistieken van de website: Matomo (Piwik). Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in wordt opgeslagen zodat je die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar de BvK kan er ook mee zien dat je de website weer bezoekt. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor de BvK van groot belang. Om je privacy te beschermen, neemt de BvK de volgende maatregelen:

  • Toegang tot de ledenadministratie wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en tweefactorauthenticatie. Dat is een extra beveiliging waardoor iemand die het wachtwoord achterhaalt toch niet de ledenadministratie kan bekijken.
  • Computers en andere apparatuur van de BvK worden vergrendeld met een wachtwoord. 
  • De website van de BvK maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de BvK-website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert. 
  • De website maakt gebruikt van het open source cms Wagtail. We hebben een contract met onze technische leverancier UWKM die de benodigde security-updates doorvoert.

Foto's

Het kan voorkomen dat je op één van onze afbeeldingen staat, terwijl we je daarvoor niet specifiek om toestemming hebben gevraagd. Als je daar bezwaar tegen hebt, vragen we je dat schriftelijk te laten weten. We zullen dan in overleg zoeken naar een oplossing.

Delen van persoonsgegevens

De BvK zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij de wet of de rechter de BvK daartoe dwingt.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat die derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van die websites te lezen voordat je ze gebruikt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De BvK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Heb je vragen of wil je weten welke persoonsgegevens de BvK van je heeft? Dan kun je altijd contact met de BvK opnemen. Zie de daarvoor de contactgegevens onderaan deze pagina. Je hebt de volgende rechten:

  • Je hebt het recht om uitleg te krijgen over de persoonsgegevens die de BvK heeft en over wat daarmee gedaan wordt.
  • Je mag inzage eisen in de precieze persoonsgegevens die de BvK van je heeft.
  • Je mag fouten in je persoonsgegevens laten corrigeren.
  • Je mag verouderde persoonsgegevens laten verwijderen, je toestemming voor het gebruik van de gegevens intrekken of bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat de BvK zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden.

Leden van de BvK en leden van de community kunnen via op hun persoonlijke profiel op debvk.nl op elk moment hun eigen gegevens aanpassen.

Klacht indienen

Als je vindt dat de BvK je niet op de juiste manier helpt, laat het ons eerst weten zodat we het kunnen oplossen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Beroepsvereniging voor Klantmanagers

Koningin Wilhelminalaan 5
3527 LA  Utrecht
info@debvk.nl
030 - 820 10 21

Versie 23 oktober 2018