Bestuur


John van der Starre (interim-voorzitter en secretaris)

John van der Starre

Ik heet John van der Starre (1967). Sinds 2000 werk ik in de bijstand, eerst als medewerker debiteuren. Mijn huidige rol, sinds 2007, is die van kwaliteitsmedewerker / toetser.

Wij klantmanagers hebben een veelzijdig vak. Het is ook een moeilijk beroep gezien het feit dat je altijd moet wegen tussen het belang van de bijstandsgerechtigde en de gemeente waarvoor je werkt. En aan beide partijen schort het nodige, zodat je altijd weer een balans moet zien te vinden. Dat laveren vereist een grote mate van flexibiliteit, deskundigheid en professionaliteit. Om die kwaliteiten te behouden en te verbeteren wil ik me inzetten voor de BvK. Als bestuurslid wil ik actief bijdragen aan het boeken van resultaten.

Ik ambieer een meer standvastiger rol voor de klantmanager. En om die reden vind ik de online community KenMe en, dadelijk, het beroepsregister voor klantmanagers erg belangrijk. Kennis delen, een standaardrichtlijn hebben voor wat kwaliteit inhoudt en voortdurend actuele, praktische informatie opdoen is essentieel om door management en politiek als onbetwistbaar deskundig te worden gezien. Aan het eind van mijn periode in het bestuur wil ik hebben bereikt dat de BvK bij alle klantmanagers bekend is. En de BvK heeft er dan ook voor gezorgd dat onze beroepsgroep als autoriteit, als bekwame vakmensen wordt gezien.

E-mail: john.vanderstarre@debvk.nl

Amanda Bruns (penningmeester)

Amanda Bruns

Mijn naam is Amanda Bruns (1988) en ik werk sinds 2009 voor het jongerenloket van regionale sociale dienst de Liemers (Zevenaar, Duiven, Westervoort en Rijnwaarden). Door de jaren heen heeft het jongerenloket verschillende dienstverleningsvormen gekend. Inmiddels is voor ons duidelijk dat we tevreden zijn met hoe we nu werken. Het belangrijkste kenmerk is dat wij werken voor jongeren tot 27 jaar die een uitkering hebben of willen aanvragen, maar we bieden ook dienstverlening aan jongeren zonder uitkering.

Binnen het jongerenloket werk ik als integraal klantmanager jongeren. Dit betekent dat ik zowel het inkomen als re-integratie doe, voor de jongeren binnen de Participatiewet. Ons doel is om goed te kijken naar wat jongeren nodig hebben. Voor de ene jongere is dit een wijze les dat werk voor een uitkering gaat, bij de andere jongere betekent dit veel aandacht schenken aan de persoon en een traject samenstellen waardoor de jongere meer kennis en vaardigheden in zijn rugzak steekt op weg naar de toekomst. Dit vraagt iedere keer weer opnieuw afstemmen op de persoon tegenover je.

Dit werk is veelzijdig en erg leuk, maar soms ook best moeilijk. Er verandert veel in gemeenteland, maar ook qua normen en waarden en problematiek bij onze cliënten. Daarom vind ik het belangrijk om deze veranderingen bij te houden en hier zo goed en efficiënt mogelijk op in te spelen. Vakmanschap is in onze organisatie een belangrijk aandachtspunt. Door middel van mijn rol in het bestuur van de BvK wil ik hier op bredere schaal aan bijdragen.

E-mail: amanda.bruns@debvk.nl

Nathalie Lurken (algemeen bestuurslid)

Nathalie Lurken

Ik ben Nathalie Lurken (1976) en werkzaam voor de afdeling Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, in de functie van klantmanager. In de uitoefening van mijn functie houd ik mij bezig met arbeid, participatie, rechtmatigheid en inkomen, kortom alle aspecten van het klantmanagement.
Ik doe dit werk al sinds 1997 met heel veel plezier en heb mij in deze afgelopen jaren kunnen doorontwikkelen in alle facetten van dit werk. Het leukste aan klantmanagement vind ik, dat het werk altijd in ontwikkeling is en zeer dynamisch is door de voortdurende wetswijzigingen, invloeden van de steeds veranderende economie en politieke keuzes.

Ik ben al vanaf de oprichting betrokken bij de BvK, eerst als actief lid en sinds kort als lid van het bestuur. Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat ons beroep als klantmanager voldoet aan een bepaalde kwaliteitsstandaard en het vereist vakmanschap omdat het geen makkelijk uit te voeren taken zijn die gevraagd worden in ons dagelijks werk voor burgers en organisatie.

Met veel plezier wil ik mij dan ook inzetten voor de BvK door samen te werken aan doorontwikkeling en vakmanschapbevordering van ons vak als klantmanager.

E-mail: nathalie.lurken@debvk.nl

Rob Schrijen (algemeen bestuurslid)

Rob Schrijen

Mijn naam is Rob Schrijen en hierbij wil ik mij graag aan jullie voorstellen als bestuurslid van de BvK. Na mijn studie aan de Hotelschool en een korte carrière in de horeca ben ik in 2002 gaan werken bij UWV op de afdeling WW. Sinds 2007 ben ik werkzaam als klantmanager Inkomen. Voorheen bij de gemeente Sittard-Geleen en op dit moment bij de gemeente Meierijstad. De gemeente Meierijstad is per 1 januari 2017 ontstaan na de fusie van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.

Het vak als klantmanager Inkomen voer ik elke dag met veel plezier uit. De werkzaamheden zijn afwisselend en nooit saai. In de 10 jaar dat ik nu werkzaam ben in de Sociale Sector kom ik nog regelmatig nieuwe situaties of mensen tegen die mij verrassen en waar ik van leer. Mede hierdoor wil ik mij gaan inzetten voor de Beroepsvereniging voor klantmanagers. Ons vakgebied is continu in beweging en vraagt steeds meer van ons als klantmanager.

De BvK heeft als missie om leidend te zijn bij het versterken van het vak van klantmanagement en vakmanschap. Ik wil mij hier graag voor inzetten.

E-mail: rob.schrijen@debvk.nl

Verenigingsbureau


Jolanda Kroon (directeur verenigingsbureau)

Jolanda Kroon

Jolanda Kroon is sinds half mei 2017 verenigingsdirecteur van de BvK. Zij stelt zich voor aan de hand van drie vragen.

Lees het interview met Jolanda Kroon

E-mail: jolanda.kroon@debvk.nl

Commissies


Binnen de BvK bestaan verschillende commissies. Leden dragen op deze manier bij aan de organisatie van de vereniging en aan het uitdragen van de doelstelling van de vereniging. Iedere commissie wordt begeleid door een bestuurslid. Commissieleden zijn altijd welkom!

Meld je aan via info@debvk.nl.

De BvK-commissies hebben als onderwerp:

 • Vakkennis en vakontwikkeling; commissie houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij, informeert de leden hierover en houdt kennissessies. De commissie heeft de verantwoordelijkheid om het spel ‘De vier werelden van klantmanagement’, de ‘Standaard vakvolwassenheid klantmanagement’ en het E-portfolio voor klantmanagers te verbeteren, te verspreiden en te promoten. Verder werkt deze commissie mee aan werkwijzers, workshops, webinars en e-learnings.
 • Leden- en donateursacquisitie; commissie gaat actief op zoek naar de behoefte van (potentiële) leden en donateurs. De commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van lokale, regionale en landelijke bijeenkomsten met thema’s afhankelijk van de behoefte van leden. Daarnaast gaat de commissie actief op zoek naar nieuwe leden en donateurs door het benaderen van gemeenten, detacheringsbureaus en andere belanghebbenden, reclame te maken en collectief lidmaatschap te promoten.
 • Kas; commissie controleert de financiële verantwoording.
 • Register en opleidingen; commissie werkt aan de ontwikkeling van een beroepsregister. Ook adviseert deze commissie over het volgen van bij- en nascholing in het kader van professionalisering en versterking vakmanschap. Daarnaast verdiept de commissie zich in mogelijke opleidingen voor klantmanagers en geeft hierover advies. In samenwerking met opleidingscentra worden trainingen aangeboden die de kwaliteit van klantmanagers bevorderen.

Klussen voor leden

Vanuit de BvK-commissies komt nogal eens een verzoek om ondersteuning door de andere leden. Dit noemen we een ‘klus’. Iedere klus staat beschreven in een zogeheten klusformulier. Zit er iets voor je bij? Reageer! Het is een mooie kans je netwerk uit te breiden. Lees verder

Raad van Advies


Sinds 23 januari 2015 is de BvK uitgebreid met een Raad van Advies. Dit was voorheen de ‘referentiegroep managers’. Deze Raad van Advies adviseert de BvK (gevraagd en ongevraagd) over alle facetten van de vereniging. Bovendien zijn de leden van deze Raad ambassadeurs voor de BvK.

De Raad van Advies van de BvK bestaat uit:
 • Ruud van den Tillaar (directeur Kredietbank Limburg)
 • Wilfred Hekkers (manager RSD De Liemers)
 • Ruud Berenschot (teamleider Apeldoorn)
 • Eline Timmer (teammanager Werkplein Fivelingo)
 • Michiel Huisman (teamleider SDOA)
 • Leon Busschops (Veldhoven)
 • Richard Vleugels (teammanager Maastricht)
 • Louis Polstra (lector Hanzehogeschool Groningen)
 • Hein Quist (teamleider Zoetermeer)