Wat doen we?

De BvK zorgt voor verbinding en kennisdeling tussen professionals, stimuleert de leden om zich te profileren, vertegenwoordigt hun belangen en draagt bij aan de professionalisering en doorontwikkeling van het vakgebied met: 

  • een platform en tools voor persoonlijke ontwikkeling, profilering, vragen en dilemma’s
  • een landelijk netwerk om gelijkgestemden te ontmoeten voor samenwerking en verbinding 
  • het verzamelen van meningen om die te laten horen voor belangenbehartiging van de beroepsgroep in het krachtenveld
  • het uitvoeren van kennisprogramma’s en meedenken over beleid
Lachend publiekOnze samenwerkingspartners

Omdat professionals, leidinggevenden bestuurders en kennisorganisaties een belangrijke stem hebben in de doorontwikkeling van het vak werkt de BvK samen met Divosa, de VNG, het A+O Fonds Gemeenten en Werkplaats Sociaal Domein. Bijvoorbeeld in het programma ‘Op weg naar een Lerende praktijk’, om zowel de professional als het vak door te ontwikkelen. Ook het lectoraat arbeidsparticipatie van de Hanzehogeschool Groningen is daarbij nauw betrokken. Louis Polstra, lector Arbeidsparticipatie, neemt als adviseur deel aan de bijeenkomsten en het ontwikkelteam.