Nieuwsbrief

De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) verstuurt per mail een nieuwsbrief aan haar leden en aan andere geïnteresseerden. Hierin staat nieuws van de vereniging en nieuws dat relevant is voor het vak van klantmanager. Leden ontvangen de nieuwsbrief automatisch. De nieuwsbrief verschijnt iedere maand, of vaker als dat nodig is.

Abonneer op de nieuwsbrief

Overzicht verzonden nieuwsbrieven