Doel, missie en visie van de vereniging

Klantmanagers inkomen, re-integratie en participatie hebben een grote rol in de maatschappij. Door het werk van deze klantmanagers wordt een gemeente gezonder, werkgevers worden makkelijk bediend met personeel, burgers worden gelukkiger door het hebben van een hoger inkomen en de economie verbetert.

Helaas merken wij dat klantmanagers zelf niet veel te zeggen hebben over hoe zij het werk doen. Er is geen specifieke opleiding voor het vak en er zijn weinig wetenschappelijk onderbouwde methodieken die een klantmanager zou moeten hanteren om het werk goed te doen. Het management van gemeenten bepaalt wat er moet gebeuren. Iedere gemeente richt zelf zijn processen in waarbinnen de klantmanager maar zijn werk moet doen. Soms met positief resultaat en soms ook negatief. Het is een feit dat de koers vaak verandert en de klantmanager zich maar moet schikken.

Daarom is er veel verschil voor een burger of hij bij klantmanager a of bij klantmanager b terecht komt. Een situatie die eigenlijk onwenselijk is omdat een gemeentelijke dienstverlening zo integer mogelijk moet zijn. Iedere burger gelijke kansen!

De beroepsvereniging staat voor professionaliteit en vakmanschap in dit vakgebied. We streven ernaar dat de klantmanagers die bij ons lid zijn zich zo goed mogelijk kunnen uitrusten om hun werk te doen op een optimaal niveau. Klantmanagers hebben zelf vaak wel een idee hoe zij hun werk het best kunnen doen en wat daar voor nodig is.

De beroepsvereniging biedt ruimte voor discussie, gerichte workshops en allerlei andere zaken die bijdragen om nog beter te worden in het werk. We zijn daarbij een sparringpartner voor andere belanghebbende verenigingen in het domein, gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Missie van de BvK

De BvK heeft als missie om leidend te zijn bij het versterken van het vak van klantmanagement, het vak meer eenduidig te maken en verder te professionaliseren. Van deze ontwikkelingen profiteren zowel burgers, (gemeentelijke) werkgevers als de klantmanagers/professionals zelf.

Deze professionalisering willen we bereiken door het organiseren van cursussen/congressen, het opzetten van een certificeringssysteem en een stem te geven aan de klantmanagers binnen de branche van re-integratie en participatie.

Visie van de BvK

De burger verdient een integere en kwalitatief hoogwaardige re-integratie-dienstverlening. De klantmanager/professional verdient de mogelijkheid om zichzelf te (blijven) verbeteren en zijn werk op een efficiënte en professionele manier uit te voeren. De gemeente verdient tevreden en professioneel opgeleide medewerkers.

De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) is de onmisbare ontmoetingsplek voor professionals om hun kennis rondom re-integratie en participatie van mensen met een uitkering te kunnen delen. Hét centrum waar vakmanschap van klantmanagers/professionals centraal staat en gekwalificeerd, getoetst en verbeterd wordt.