Over de Beroepsvereniging voor Klantmanagers

Doelstelling van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers is het bevorderen van de verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van klantmanagers. Dit zijn de professionals die uitvoering geven aan sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie en participatie, re-integratie en/of inkomen als taak hebben.

De vereniging probeert haar doel te bereiken onder meer door:

  • het bieden van een platform voor inhoudelijke discussie aan professionals: online community KenMe en LinkedIn-groep Beroepsvereniging voor Klantmanagers;
  • het behartigen van de belangen van klantmanagers;
  • het bieden van een netwerk;
  • een certificeringsprocedure te ontwikkelen;
  • het op de hoogte te raken en/of te blijven van ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitoefening van het vak;
  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van participatie, zorg en inkomen bij de verdere ontwikkeling van wetgeving en regelingen;
  • het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de (mogelijke) ontwikkeling van een opleiding tot professional in de sociale zekerheid en zo nodig de totstandkoming van opleidingen te bevorderen;
  • het uitwisselen van werkervaring en kennis tussen professionals onderling alsmede het samenwerken met organisaties waarmee raakvlakken bestaan;
  • het organiseren van congressen, excursies, themabijeenkomsten, studiedagen en enquêtes ter bestudering van bepaalde onderwerpen;
  • alle andere middelen die tot het gestelde doel kunnen bijdragen.

Voor de uitgebreide informatie over onze vereniging, is het handig om de BvK-statuten (pdf, 620 kB) in te zien en te kijken naar het huishoudelijk reglement (pdf, 34 kB)

Algemene ledenvergadering

Overzicht BvK-congressen

Lid worden

Alle klantmanagers met re-integratie, participatie en/of inkomen als taak kunnen zich aanmelden als lid.

Download de flyer: BvK, voor klantmanagers die hun vak verstaan! (pdf, 434 kB).