Over de Beroepsvereniging voor Klantmanagers

De Beroepsvereniging voor klantmanagers (BvK) heeft tot doel om een beweging op gang te brengen en initiatieven met elkaar te verbinden om alle professionals in het sociaal domein in de lerende stand te zetten. Zo versterken, verbinden en profileren de professionals zich en dragen daarmee bij aan de erkenning en vernieuwing van het vak. Dat alles zorgt dat hun werk meer effect heeft. 

De bedoeling van de BvK

We doen dat in nauwe samenspraak met onze leden dus per definitie praktisch, uitvoerbaar en afgestemd op verschillende professionals en de verschillen in hun lokale en regionale context.


De BvK gelooft dat burgers om zich nuttig en gezien te voelen naar vermogen moeten meedoen aan de samenleving. En dat de samenleving daar in sociaal en economisch opzicht beter van wordt. Die participatie voor zo veel mogelijk mensen realiseren vraagt om goede, integrale publieke dienstverlening, en dus om goed toegeruste, mondige professionals die zelf onderbouwde keuzes maken in hun werk.