Over de BvK

De BvK staat voor vakmanschap van uitvoerend professionals in het publieke domein.
De uitvoerend professionals helpen burgers verder bij:

  • het begeleiden naar werk
  • het regelen van een inkomen
  • het ondersteunen van een zorgaanvraag of een schuldhulpvraag
  • een manier om aan armoede te ontkomen
  • het organiseren van jeugdondersteuning
  • inburgering
Om het vakmanschap te stimuleren biedt de BvK een podium voor kennisuitwisseling. 
De organisatie is spreekbuis voor uitvoerend professionals, verbetert de kwaliteit van beroepsuitoefening, streeft ontschotting tussen professionals na, toetst (nieuwe) wetgeving aan uitvoering, verbindt wetenschap aan praktijk en werkt samen met partners.