Wendbaar Werken voor Teams

Publieke organisaties staan altijd voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving. Een aantal recente trends leidt dezer jaren tot veranderingen in het publieke werk. Deze trends lichten we nader toe op de inleidende pagina Wat is Wendbaar Werken?

In het Wendbaar Werken nemen teams een centrale plaats in. Teams zijn kleinschalig, doelgericht, pragmatisch en overzichtelijk; dat maakt ze tot een uiterst krachtige werkvorm. Om een team in een Wendbare organisatie optimaal te laten functioneren, is echter een bepaalde manier van werken vereist. Daarover leert u alles in deze training.

Leerdoelen

Voor wie is deze training?
U bent een professional bij een publieke organisatie en u ziet ook dat een andere manier van werk organiseren nodig is. U zou samenwerking en resultaatverantwoordelijkheid van professionals en opdrachtgericht werken van betrokken teams als uitgangspunten willen gebruiken om de kracht van uzelf en uw medewerkers optimaal te benutten.

Deze training geeft u vanuit uw rol de handvatten om deze omslag te maken met uw team, aan de hand van de principes van Wendbaar Werken.

Leerdoelen:

  •  Begrip van het belang en de principes van Wendbaar Werken
  •  Inzicht in de impact van Wendbaar Werken op leiderschap, rollen en teams
  •  Bewustwording van de eigen rol en impact van teams in een wendbare organisatie
  •  Begrip van de toepassingen van Wendbaar Werken in eigen team en rol

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Coachen