Wendbaar Werken voor Opdrachtgevers

Publieke organisaties staan altijd voor de uitdaging in te spelen op trends in de samenleving. Een aantal recente trends leidt dezer jaren tot veranderingen in het publieke werk. Deze trends lichten we nader toe op de inleidende pagina Wat is Wendbaar Werken?

Het raamwerk Wendbaar Werken vraagt van bestuurders, concernmanagers, afdelingshoofden en andere beslissers in het publieke domein een aantal competenties, mentaliteit en procesbenadering. Zo is het raadzaam om voor zogenoemde ‘dynamische processen’ de conventionele structuur in afdelingen los te laten, zodat alle relevante teams in de organisatie zich geheel kunnen richten op de opgave in kwestie.

Een ander voorbeeld: niet langer verdeelt een integraal leidinggevende het werk via formatie en vacatures in een afdeling of team. In plaats daarvan stellen resultaatverantwoordelijken (opdrachtgevers) werk beschikbaar in de vorm van ‘resultaatopdrachten’. Professionals kunnen dan op deze opdrachten reageren, ongeacht hun salarisschaal of formele organisatieonderdeel.

Leerdoelen

Voor wie is deze training?
U bekleedt een senior leidende en/of managende rol met de nadruk op een inhoudelijke opgave, zoals een programmamanager. U merkt dat deze tijd vraagt om nieuwe vormen van leiderschap in de organisatie, en om een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid, zelforganisatie bij medewerkers.

Deze training geeft u de handvatten om vanuit uw rol deze omslag te maken met uw team(s), aan de hand van de principes van Wendbaar Werken.

Leerdoelen:

  • Terugblik op de acht principes van Wendbaar Werken
  •  Inzicht in het werken aan veranderende opgaven en de wijze waarop je in verschillende rollen kunt samenwerken met externe partners.
  •  Het vermogen om effectief te programmeren en prioriteren
  •  Bewustwording van je eigen leiderschapsstijl
  •  In staat om de vanuit je rol als opdrachtgever effectief samen te werken met professionals en teamcoaches in de organisatie
  •  Een team samen te stellen op basis van goed geformuleerde (team)opdrachten

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Coachen