Training train-de-trainer voor consulenten

De effectiviteit van re-integratie van uitkeringsgerechtigden door externe partijen staat al enige tijd ter discussie. De kosten zijn hoog, maar het eindresultaat laat nogal eens te wensen over. Steeds meer gemeenten nemen de re-integratie van klanten daarom in eigen hand door onder andere consulenten zelf workshops en trainingen te laten verzorgen voor hun klanten. Dit kan variëren van workshops ‘effectief solliciteren’ tot trainingen op het gebied van assertiviteit en empowerment. Vaak hebben consulenten geen ervaring met het opzetten van een workshop of training en het verzorgen hiervan. De Training train-de-trainer voor consulenten biedt hen de nodige ondersteuning. Wij adviseren om de training te laten volgen door een coaching-on-the-job traject en intervisiebijeenkomsten. Wij verzorgen deze training bij onze opdrachtgevers in huis. Wij zorgen hierbij altijd voor maatwerk en treden graag met u in gesprek om de training op uw specifieke wensen en ideeën af te stemmen.

Inhoud
De training duurt normaal gesproken twee dagen. We trainen de deelnemers zowel op hun didactische vaardigheden en het opzetten van een training, als op het trainen en begeleiden van mensen op het gebied van hun re-integratie op de arbeidsmarkt c.q. het vinden van een baan. De training bestaat uit de drie onderstaande onderdelen.

Onderdeel 1 Didactiek

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- rollen en competenties van de trainer;
- leerstijlen volgens Kolb;
- het omgaan met feedback;
- het ombuigen van weerstanden in de groep;
- werken met groepen;
- het opstellen van een trainingsprogramma;
- werkvormen en hulpmiddelen (oefeningen, opdrachten, rollenspellen, syllabi);
- persoonlijke actieplannen;
- presenteren als vaardigheid.

Onderdeel 2 Inhoud van de workshops/trainingen

De invulling van de workshops staat in dit onderdeel centraal. We besteden aandacht aan:

- solliciteren;
- het cv;
- het opstellen van sollicitatiebrieven;
- het zoeken van vacatures;
- het analyseren van vacatures;
- de meest gestelde vragen bij een sollicitatiegesprek met daarbij de antwoorden;
- persoonlijke presentatie en presentatievaardigheden (non)verbaal en fysiek;
- netwerken;
- het gebruik van social media en valkuilen hierbij;
- competenties van de klant (bewust worden van en hanteren volgens de STAR-methodiek);
- de elevator pitch;
- het voorbereiden op en het voeren van sollicitatiegesprekken;
- het ontwikkelen en vervaardigen van ondersteunend trainingsmateriaal.

Afhankelijk van het soort training dat de klantmanagers gaan verzorgen, kan aan dit onderdeel in overleg een andere invulling worden gegeven.

Onderdeel 3 Logistiek

Tijdens dit onderdeel besteden we aandacht aan:

- randvoorwaarden, organisatie en planning (groepsgrootte, omgeving, frequentie, duur per training);
- de inhoud en opbouw van de workshops/trainingen.

De in te zetten trainers
De trainingen worden verzorgd door ervaren trainers. Zij hebben ervaring met het verzorgen van trainingen op het gebied van didactische vaardigheden, presentatietechnieken, communicatie, werkgeversbenadering (jobhunting), solliciteren en het voeren van re-integratiegesprekken.

Materiaal
Het materiaal wordt geheel door Langhenkel Opleiding, Training & Advies verzorgd en zal bij aanvang van de training aan de deelnemers worden uitgereikt.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving