Training intercultureel contact

Als  professional binnen het soaciaal domeinkomt u regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Het is uw taak deze mensen te informeren, te motiveren en te stimuleren. Een gebrek aan kennis over en inzicht in andere culturen kan de effectiviteit van deze taak beperken. Om u de benodigde kennis en vaardigheden aan te reiken en meer diepgang en inhoud te geven aan uw functie, verzorgt Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Training intercultureel contact.

Inhoud
De training begint met een behandeling van de theorie rond het werken met cultuurverschillen. Hierbij kan desgewenst gefocust worden op de cultuurprofielen die binnen uw gemeente dominant zijn. Het gaat hierbij om:

- het belang van scheiding van waarneming en interpretatie;
- culturaliteit versus persoonlijkheid en mogelijkheden;
- de crossculturele communicatiebarrières: taal, non-verbale communicatie, stereotypen, het eigen culturele            voordeel en stress;
- de belangrijkste gedragsbepalers van culturen: de relatie tussen het individu en de groep, de omgang met            hiërarchie/ongelijkheid, de omgang met sekserollen en de beheersing van agressie, de omgang met                      onvoorspelbaarheid en ambiguïteit en de houding ten opzichte van tijd en tradities;
- de fasen van culturele aanpassing;
- (mis)interpretatie van op cultuur gebaseerd gedrag.

Vervolgens wordt in de vorm van opdrachten en  praktijksimulaties gewerkt aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap.

Leerdoelen

Het doel van deze training is om deelnemers handvatten te geven voor een goede omgang met mensen uit verschillende culturen, met als resultaat:

- een grotere effectiviteit van het contact;
- meer plezier in het (interculturele) werk.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving