Training autisme en participatie

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met mensen die te kampen hebben met psychische problematiek. Met de invoering van de Participatiewet in 2015 zijn de gemeenten daarnaast verantwoordelijk geworden voor de participatie van een veel grotere doelgroep dan voorheen. Door de Participatiewet krijgen gemeenten immers ook te maken met (nieuwe) jonggehandicapten die vanaf 2015 niet onder het regime van de Wajong vallen.

Gemeenten staan dus voor een forse uitdaging. Er komen niet alleen veel meer mensen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen, maar er is ook een kwalitatief aspect. De nieuwe instroom bestaat nagenoeg volledig uit mensen met een arbeidsbeperking, waarvan een deel kwetsbaarheden binnen het autistisch spectrum heeft. Het is voor klantmanagers/consulenten belangrijk om hier meer inzicht in te hebben. Om deze reden hebben wij de Training autisme en participatie ontwikkeld.

Er bestaan veel misvattingen rondom autisme. Velen denken bij autisme aan Dustin Hoffman in de film ‘Rain man’. Lang niet iedereen met autisme voldoet echter aan het profiel van de hoofdpersoon uit deze film.

Inhoud
Mensen met kenmerken binnen het autistisme spectrum verwerken informatie anders dan gemiddelde mensen. Dit gegeven zorgt voor de nodige problemen, niet alleen in de samenleving maar ook voor de persoon zelf. Het autisme vormt daarbij niet alleen de oorzaak van het probleem. Ook de wijze waarop andere mensen, organisaties en overheden omgaan met het autisme draagt hieraan bij. Zo kunnen agressie, angst en psychische nood het gevolg zijn van het niet adequaat omgaan met het autisme van de persoon.

Klantmanagers, re-integratiecoaches en andere professionals hebben nu al in hun werkpraktijk te maken met klanten met autisme. De klantrelatie verloopt vaak moeizaam. De klant wordt geregeld gezien als iemand die onwillig is, zich niet aan afspraken houdt, altijd moeilijk doet of soms zelfs agressief is. Corrigeren door sanctioneren is dan een gebruikelijke reactie. Veelal wordt echter niet gezien dat de klant wel zijn uiterste best doet om aansluiting te vinden en dingen te begrijpen, maar dat het simpelweg niet lukt. En juist dat leidt er vaak toe dat hij of zij vanuit frustratie en angst ongewenst gedrag gaat vertonen. Het opleggen van sancties versterkt de frustratie alleen maar en werkt daardoor contraproductief. Het is van belang om achter het gedrag te kijken, daar ligt de basis voor een oplossing.

Hoewel we spreken van autisme, hebben we het eigenlijk over een autisme spectrum. In de loop van de jaren is autisme in diverse categorieën onderverdeeld. Zo kennen we PDD-NOS, het syndroom van Asperger en klassiek autisme. Deze categorieën zijn weer onderverdeeld in subcategorieën zoals het syndroom van Rett en ODD. Met deze classificaties lijkt autisme goed in kaart gebracht met daarbij per (sub)categorie de kenmerken. Voor de uitvoeringspraktijk is deze indeling echter van weinig waarde*.

Autisme is namelijk individueel en werkt bij elke persoon anders. Zo bestaan er duidelijke verschillen tussen personen die allen tot de categorie PDD-NOS worden gerekend. In het werken met deze personen is het zaak om het individuele autisme te leren kennen en daar op in te spelen. Hoe werkt het autisme bij hem of haar? Hoe ziet zijn of haar benaderwijze er uit?

Vanuit deze overweging heeft deze Training autisme en participatie een voornamelijk praktijkgerichte invulling met veel aandacht voor het ervaren en herkennen van autisme. De training is interactief met veel praktijkvoorbeelden en inbreng van de deelnemers. De training wordt gegeven door ervaren loopbaanbegeleiders, die dagelijks werken met mensen met autisme.

Het programma
- Inleiding in autisme, een stuk theorie => Algemene inleiding in autisme: historie, onderzoek, oorzaken en            begrippen
- Autisme beleven =>Op basis van het Autisme Belevings Circuit (ABC), ontwikkeld door Autisme Centraal Gent      (België), voeren de deelnemers vijf oefeningen uit. Op deze wijze ervaren zij wat autisme betekent en ontstaat      er inzicht hoe autisme werkt.
- Pauze => Gezamenlijke lunch
- Autisme beleven => Vervolg van de vijf oefeningen uit het ABC
- Korte evaluatieIntervisie => Aan de hand van de incidentmethode worden enkele casussen behandeld. De            cursisten bereiden deze casussen voor. Tijdens de intervisie wordt het geleerde in de praktijk gebracht en              vertaald naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
- Afronding => Evaluatie en nabespreken

Materiaal
De deelnemers krijgen een mindmap met algemene informatie over autisme.

Leerdoelen

Deze training heeft het doel om de deelnemers inzicht te geven in hoe autisme werkt en welke impact dit heeft op het dagelijks leven van mensen met autisme. Daarnaast beschikken de deelnemers na afloop van de training over oplossingsmodellen om het werken met en voor mensen met autisme te optimaliseren.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving