Specialisatiecursus arbeidsre-integratie en statushouders

Het versneld toeleiden van statushouders naar werk is een van de hoofddoelstellingen die het Rijk en de gemeenten hebben afgesproken. Maar hoe kan men statushouders het beste ondersteunen bij het vinden van werk? Welke stappen kun je daarbij in de praktijk doorlopen? In deze specialisatiecursus van Langhenkel Opleiding, Training & Advies krijgt u in korte tijd de benodigde handvatten.

Inhoud
Gedurende de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- de verschillende verblijfsstatussen in relatie tot werk;
- de diversiteit en kenmerken van statushouders;
- culturele aspecten in relatie tot werk;
- juridische aspecten als gevolg van de Participatiewet en de Wet inburgering;
- de rol van DUO / de onderwijsinstellingen /de IND / woningcorporaties en het COA;
- welk voorwerk is er verricht gedurende de asielprocedure?;
- de rol en positie van vluchtelingenorganisaties;
- het in kaart brengen van de werkmogelijkheden;
- een werktaal-stage: hoe realiseer je die?;
- aandachtspunten in de communicatie met de werkgever.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een cursusmap.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving