Training Psychische Klachten en Re-integratie

Leren omgaan met mentale en psychische problemen van cliënten

Steeds meer mensen die moeten re-integreren hebben mentale problemen. Dit stelt hun begeleiders, zoals re-integratieconsulenten, klantmanagers en jobcoaches, voor vele vragen. Wat betekent een bepaalde aandoening? Hoe herken ik het? En hoe kan ik er het beste mee omgaan? Wat kan ik wel en niet verwachten van iemand met psychische klachten? Allemaal vragen waarop in deze training antwoord wordt gegeven, zodat je je cliënten beter en effectiever naar werk kunt begeleiden. In deze training krijg je niet alleen theoretische kennis, maar wordt vooral veel gewerkt met praktijkvoorbeelden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

1 Psychische ziektebeelden
De belangrijkste psychische ziektebeelden worden behandeld, zodat je kennis van en inzicht in de meest voorkomende psychische ziektebeelden krijgt, zoals depressie, angststoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornis en functiestoornissen (zoals ADD en dyslexie). Wat zijn de symptomen? Hoe herken je het? Hoe kun je er mee omgaan?

2 Psychische klachten en werk
Vervolgens staat de vraag centraal: wat betekenen psychische klachten voor werk of participatie? Je verwerft inzicht in de beperkingen die de verschillende ziektebeelden met zich meebrengen. Je maakt kennis met de basisvaardigheden in de begeleiding van cliënten met psychische klachten.

3 Stress in werksituaties
Een ander belangrijk onderwerp is stress in werksituaties. Hoe ontstaat dit? Waarom zijn mensen met psychische klachten hier gevoelig voor? En welke psychische klachten kan stress oproepen? Hoe kan dit worden voorkomen?

4 Relatie professional – cliënt
Als laatste komt ook de relatie tussen de professional en de cliënt aan bod. Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wat zijn de do’s en de dont’s?

Leerdoelen

Wat leer je?
Aan het eind van deze training ben je beter in staat om psychische klachten te herkennen. Je hebt inzicht in de achtergrond ervan en kunt er daarom ook beter mee omgaan. Hierdoor voelt de klant zich beter begrepen en zijn er realistischer verwachtingen ten aanzien van hem of haar. Dit komt de begeleiding naar werk ten goede en leidt tot betere trajecten richting werk.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Rapporteren

Vakvolwassen Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakvolwassen In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Integrale dienstverlening


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakvolwassen Methodisch werken

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakvolwassen Communiceren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Regisseren

Vakvolwassen Coachen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Integriteit