Oriëntatie op de Wmo

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Die ondersteuning thuis organiseren gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente regelt de toegang en ondersteuning op zijn eigen manier. Maar wat is er nu eigenlijk in de Wmo geregeld? En hoe gaat het in de praktijk als iemand zorg thuis nodig heeft? Meld je aan voor de cursus Oriëntatie op de Wmo!

Wie ben je? 
Je bent werkzaam in een wijkteam, als zorgaanbieder, cliëntondersteuner of bijvoorbeeld als frontofficemedewerker. Je krijgt vragen over huishoudelijke hulp, begeleiding, rolstoelen, vervoer en woonvoorzieningen. Je weet dat dit onder de Wmo valt en wilt graag de mensen goed kunnen informeren en adviseren.

Wat krijg je? 
De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Wat valt er onder de Wmo?;
- wat zijn de uitgangspunten en wat is de werkwijze binnen de Wmo?;
- welke organisaties en deskundigheden spelen een rol bij de Wmo?;
- welke burgers doen een beroep op de Wmo?;
- wat zijn veel voorkomende Wmo-vraagstukken?;
- hoe kun je een Wmo vraag herkennen?;
- wat kun je zelf uitvragen voordat je een vraag doorgeleid?;
- waar kun je aanvullende informatie vinden over je eigen gemeente?

Leerdoelen

Wat leer je? 

Na het volgen van deze de cursus Oriëntatie op de Wmo ben je bekend met de kaders en de achtergronden van de Wmo. Je krijgt inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten. Je leert wat de procedure is om een maatwerkvoorziening te krijgen en hoe een Wmo consulent te werk gaat bij het onderzoek en de afwegingen.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Basis Afspreken van doel- en actiebepalingen

Basis Evalueren

Basis Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Basis Handhaven

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Basis Het voeren van een intakegesprek

Basis In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Basis Integriteit

Basis Methodisch werken

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Basis Analytisch vermogen

Vakbekwaam Regisseren

Basis Zelfstandigheid

Basis Resultaatgericht

Basis Zelfreflectie

Vakvolwassen Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakvolwassen Lerende houding

Basis Netwerken en samenwerken