Ori├źntatiecursus Schulddienstverlening

Van alle mensen die zich melden bij een wijkteam, heeft ongeveer 80% financiële problemen. Slechts iets meer dan een derde van de mensen die zich melden voor een schuldhulpverleningstraject, rondt het traject succesvol af. Kortom; er valt nog genoeg werk te verzetten op het gebied van schuldhulpverlening. Wil jij hier een bijdrage aan leveren? Tijdens deze eendaagse cursus Oriëntatie op de Schuldhulpverlening krijg je daarvoor de nodige handvatten.

Wie ben je?
De cursus Oriëntatie op de Schuldhulpverlening is met name bedoeld voor medewerkers binnen het sociaal domein die zijdelings met de schuldhulpverlening te maken hebben en dus op de hoogte moeten zijn. Bijvoorbeeld wijkteams, klantmanagers en uitvoerders van de Wmo en Jeugdwet. Maar ook medewerkers van instellingen met cliënten die vaak schuldenproblematiek hebben.

Wat krijg je?
In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

- Ontstaan van schulden;
- het proces van schulddienstverlening en de wijze waarop dit lokaal is georganiseerd;
- niet-saneerbare schulden en overige schulden die een schuldsanering in de weg staan of niet onder het ‘schone lei’ beginsel vallen;
- aan welke verplichtingen de schuldenaar zich moet houden en wat de gevolgen zijn als dat niet gebeurt;
- de berekening van de beslagvrije voet en het vrij te laten bedrag;
- flankerende hulp zoals budgetcoaching, beschermingsbewind en de budgetbeheerrekening.

Leerdoelen

Wat leer je?
Na het volgen van deze oriëntatiecursus ben je bekend met de kaders en de achtergronden van schuldhulpverlening. Je weet in grote lijnen hoe schulddienstverlening is georganiseerd en wat de mogelijkheden binnen de schuldhulpverlening zijn.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Basis Handhaven

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Rapporteren

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Vakvolwassen Wet- en regelgeving

Vakvolwassen Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Basis Analytisch vermogen

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Resultaatgericht

Basis Zelfreflectie

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken