Oriëntatie op de Jeugdwet

De Jeugdwet richt zich op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en het ondersteunen van gezinnen – en hun sociale systeem – in het probleemoplossend vermogen. Daarnaast is de Jeugdwet erop gericht om voorzieningen efficiënter en effectiever te maken.
Hoe is de toegang tot de Jeugdwet of Jeugdzorg georganiseerd? Wat zijn de innovatiemogelijkheden binnen de jeugdvoorzieningen? Hoe is het in het drang-/dwangtraject geregeld? En wie waarborgt dat de jeugdige veilig kan ‘opvoeden en opgroeien’? De cursus Oriëntatie op de Jeugdwet geeft je inzicht in deze onderwerpen.

Wie ben je?
- Jouw taak is te inventariseren, adviseren en/of vast te stellen of iemand jeugdhulp nodig heeft;
- Je hebt basiskennis van de Jeugdwet en weet welke partijen betrokken zijn;
- Je kent de beoordelingscriteria voor toegang tot jeugdhulp.

Wat krijg je?
De volgende onderwerpen komen aan bod:

- De historie van de Jeugdzorg;
- De doelstellingen en de uitgangspunten van de Jeugdwet;
- De route voor een jeugdige/het gezin naar jeugdhulp;
- Preventie en de Jeugdwet;
- Vrij-toegankelijke voorzieningen, dwang en drangmaatregelen;
- Partijen die betrokken zijn bij de toegang en uitvoering van de Jeugdwet;
- De rol van Veilig Thuis;
- De overlap naar andere domeinen.

Leerdoelen

Wat leer je?

- de verschillen tussen preventie en vrij toegankelijke hulp te herkennen en een afweging te maken;
- wanneer welke vorm van preventie/hulp ingezet kan worden;
- welke preventieve activiteiten onder de Jeugdwet vallen;
- hoe je preventie en de toegang naar vrij toegankelijke hulp versterkt (binnen een gemeente);
- welke verantwoordelijkheden je hebt als professional.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Handhaven


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Lerende houding