Omgang met mensen met een (licht) verstandelijke beperking

In het sociaal domein krijg je onder meer te maken met mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Je wilt leren hoe je deze doelgroep herkent en de juiste ondersteuning kan bieden. Je leert ook hoe je in gesprek komt met deze mensen. In deze cursus combineren we theorie met praktijk.

Wie ben je?

Je bent werkzaam in het sociaal domein en komt in contact met deze doelgroep.

 

Wat krijg je?

Tijdens deze dag gaan we dieper in op de doelgroep met een (licht) verstandelijke beperking. De niveaus van functioneren komen aan bod, als ook de kennis van verschillende syndromen met als gevolg verstandelijk en/of fysiek beperkt functioneren. Je leert waar deze doelgroep in vastloopt en welke begeleiding deze doelgroep nodig heeft.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

- Welke aandoeningen komen veel voor en wat zijn de beperkingen van deze doelgroep;
- hoe herken je deze doelgroep;
- hoe sluit je aan bij het gespreksniveau van de cliënt;
- welke omgangstips en attitude zijn toe te passen in het gesprek.

Leerdoelen

Wat leer je?

- hoe je een (licht) verstandelijke beperking kan herkennen;
- wat de (on)mogelijkheden van deze doelgroep zijn;
- hoe je het beste kan omgaan met deze doelgroep.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken