Omgaan met cultuurverschillen; diversiteit

Diversiteit; effectief communiceren binnen cultuurverschillen.

We leven in een multiculturele samenleving. Hierdoor worden ook ambtenaren binnen de gemeente steeds vaker geconfronteerd met lastige situaties die ontstaan vanuit verschillende culturele achtergronden. Door inzicht in andere culturen is men in staat effectiever met deze situaties om te gaan. Een gespreksdoel is makkelijker te bereiken als de professional weet wat de culturele achtergrond is en hoe hij hierin kan sturen. Door kennis van de andere cultuur kunnen dienstverleners beter communiceren met hun klanten; de boodschap van de dienstverlener komt beter over en de kans op een effectief traject wordt groter.

U kijkt via uw eigen spiegel naar de cultuur van ‘anderen’. Communiceren die anderen eigenaardig of gewoon eigen en aardig. U krijgt er de fijne kneepjes van. Wat is in andere culturen een conflict en hoe gaat men daar mee om? Waar liggen voor u valkuilen maar ook: waar liggen de bruggetjes? Wat kan ik wel en niet aan de orde stellen en hoe pak ik dat aan?

Het bewust stil staan bij verschillen in denkwijzen en de wijze waarop deze doorwerken in het communicatie- en interactieproces kan de effectiviteit van uw benaderingswijze verhogen.

Hoe kunt u iets aan de orde stellen, waar liggen voor u de valkuilen, maar ook waar liggen de bruggetjes. U leert er alles over!

Deze topdag is een must voor professionals die met mensen uit andere culturen werken. U zult zich verbazen over ‘ons’.

Binnen deze training komen onderwerpen aan bod als:

 • Hoe kan ik als professional de verschillen in cultuur overbruggen?
 • Hoe kan ik me staande houden ten opzichte van straatcultuur bij jongeren?
 • Wat maakt dat het voor ons lastiger is in te schatten wat er in het hoofd omgaat van verschillende klanten met een andere cultuur?
 • Waarom wordt er zoveel waarde aan eer gegeven?
 • Wat maakt dat niet-westerse klanten lastiger te activeren lijken?
 • Diversiteit binnen de Nederlandse samenleving
 • Verschillen tussen en binnen migrantengroeperingen en aanpassingsprocessen (1e, 2e en 3e generatie)
 • Cultuur en cultuurkenmerken
 • Verschillen in gedrag en omgangsvormen
 • Herkennen van verschillende communicatiestijlen
 • ‘Wat is een conflict?’ in diverse culturen?
 • Communicatiestijlen vanuit intercultureel perspectief:
  • Welke thema’s liggen gevoelig, waar liggen valkuilen?
  • Welke vragen kan ik stellen, welke juist niet?
  • Eer, eerlijkheid
  • Slecht nieuws, ontkennen en liegen
  • Zaken direct en indirect aan de orde stellen
 • Het afstemmen van de communicatie om deze zo effectief mogelijk te laten verlopen
 • Nadere analyse van veelvoorkomende praktijksituaties
 • Typisch Nederlandse communicatie
  Tips en handvaten

Het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk. Er is voldoende ruimte voor vragen of discussie en voor netwerken.

Leerdoelen

Een training voor dienstverleners waarin er handvatten gegeven worden om gericht en op maat effectief te leren omgaan met cultuurverschillen.

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Basis In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Basis Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Basis Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Basis Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Basis Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Basis Begeleiding/vorm


Competenties

Basis Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Basis Zelfreflectie

Basis Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Basis Lerende houding

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Basis Integriteit

Niet van toepassing Resultaatgericht

Basis Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Basis Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Basis Communiceren