Training Omgaan met Agressie en Conflict

Agressie is van alledag. Iedereen kent het en iedereen wordt er in meer of mindere mate mee geconfronteerd. Een professionele beroepsbeoefenaar, zoals een jobcoach, een re-integratie- medewerker, etc. zal agressief gedrag op een effectieve wijze moeten kunnen hanteren. Dat is niet altijd even gemakkelijk vooral omdat het gedrag van die ander ook van alles bij de professional oproept. Toch zijn er wel manieren waarmee dat agressieve gedrag van de ander in banen geleid kan worden. Hierdoor wordt de situatie veiliger en komen de professional en klant sneller tot een gesprek. Vragen die in deze training aan bod komen zijn: wat is agressie, welke vormen kent het, wat doet agressie met jezelf, hoe kan ik de-escaleren in gesprek, welke non-verbale aspecten spelen hierbij een rol?

Onderwerpen die aan bod komen:
 
- Zicht op de invloed van de eigen stress (spanningsboog)
- Communicatiemodel (eenvoudig)
- Wat is agressie?
- Vormen van agressie
- De-escalerende gesprekstechnieken
- Invloed van non-verbaal gedrag

Deze training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig cliënten begeleid naar werk of (maatschappelijke) participatie en daarbij wel eens te maken krijgt met mensen met agressie en conflicten: werkcoaches, klantmanagers, casemanagers, re-integratieconsulenten, participatiecoaches, jobcoaches, begeleiders in de SW etc.

Leerdoelen

Wat leer je?
De training geeft je inzicht in het eigen handelen bij een confrontatie met agressie. Daarnaast krijg je kennis van de vormen van agressie en diverse de-escalerende (non-verbale en verbale) communicatietechnieken.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Handhaven

Vakvolwassen Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Rapporteren

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Uitvoering


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Resultaatgericht

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Communiceren

Niet van toepassing Analytisch vermogen