Observatietechnieken

Waarnemen en volgen; vaardigheden die ontwikkeld moeten worden. Wij besteden aandacht aan de praktijk en leren u de theorie.

Tijdens deze training leert de deelnemer basistechnieken voor het heimelijk waarnemen en volgen. Hier komen onder andere juridische aspecten, de theorie over statistische- en dynamische observatie aan de orde. Daarnaast wordt aangegeven hoe resultaten van het waarnemen en de observaties in een rapport of proces verbaal verwerkt moeten worden. 
Er zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de individuele leerwensen van de deelnemers. Verder zal specifiek aandacht worden besteed aan waarnemen en volgen in een stedelijke omgeving. Tijdens de oefeningen op straat is het belangrijk dat er gecommuniceerd kan worden tussen alle deelnemers. De groepsleden dienen daarom voorzien te zijn van een mobiele telefoon, waarbij ze in staat zijn om middels een conferentie een groepsgesprek te houden. Daarbij dienen ze middels zogenaamde oortjes de communicatie onderling te voeren. 

Duur 
De training duurt vier dagdelen, waarbij alle dagdelen een coach/haas ingezet zal worden. 

Programma 
Dag 1 – Bevoegdheden en rapportage 
Tijdens de eerste dag van de training wordt ingegaan op de bevoegdheden van de handhavingsspecialist en wordt duidelijk in welk kader hij/zij te werk gaat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier van rapporteren. 
Tijdens de training wordt duidelijk wat de verschillen zijn tussen een bestuursrechtelijke waarneming/observatie in de controlesfeer en de opsporingssfeer. 
Tijdens de training worden de theoretische uitgangspunten van waarnemen en volgen behandeld. Aan de hand van praktijktrainingen en casuïstiek wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt. De volgende onderwerpen komen aan bod:  
Waarnemen van een woonlocatie 
Waarneming te voet 
Waarnemen van een werklocatie 
Kader en rapportage 
Doel en aard van waarnemingen 
Gevaarsaspecten 
De duur (doorlooptijd), frequentie (aantal waarnemingen) en de omvang (aantal Sociaal Rechercheurs c.q. Handhavingspecialisten) 
Vervolgacties 

Dag 2 – Vaardigheden 
Door middel van praktijksimulaties maken de deelnemers nader kennis met situaties waarin men als deelnemer terecht kan komen. Tijdens deze praktische oefeningen worden de deelnemers intensief begeleid door een trainer en een coach. Daarnaast wordt tijdens de oefening te voet gebruik gemaakt van een haas. 

 

Leerdoelen

Doel 
De deelnemer kan aangeven wat het wettelijke kader van observatie/waarneming is 
De deelnemer heeft kennis van het bovengenoemde kader en de daarin genoemde werkafspraken 
Kennis van het aantal en de aard van de waarnemingen die nodig zijn voor het bewijs van het bestuursrechtelijke onderzoek, maar ook voor een bruikbare overdracht naar het strafrechtelijke onderzoek 
Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude voor wat betreft de aangiftegrens en tijdig een inschatting maken van de vermoedelijke duur van de fraude en de hoogte van het fraudebedrag 
Kennis van de relevante wetteksten uit de Verdragen, de Grondwet, de Participatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook is de cursist op de hoogte van de procesbeschrijving ‘Heimelijke waarneming door sociale diensten’, goedgekeurd door het CBP 
Het juist en volledig vastleggen van de waarnemingen (memorecorder) en het juist en volledig vastleggen (inspreken) van de waarnemingen 
De deelnemer is in staat om de waarnemingen juist en volledig in een rapportage verwerken 


Resultaten 
Na afronding van de training is de deelnemer in staat om de theorie van het geleerde in de praktijk te kunnen uitvoeren. De deelnemer kan zonder op te vallen, zo effectief mogelijk constateren dat een persoon vanaf een locatie vertrekt. Hieronder vallen de volgende nevenleerdoelen: 
Woonlocatie: Onopvallend aanrijden op een locatie, onopvallend parkeren van de auto bij de locatie, onopvallend waarnemen van de locatie en de personen die zich daar bevinden 
Werklocatie: Onopvallend vaststellen van het bereiken en betreden van de locatie en vaststellen van het verrichten van de werkzaamheden 
 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Evalueren

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Rapporteren

Niet van toepassing Uitvoering

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen