Motiverende gespreksvoering voor klantmanagers

Als klantmanager pleit u voor verandering en vrijwel automatisch pleit uw klant ertegen. Uw klanten overtuigen, adviseren en berispen kan averechts werken op hun motivatie. Dit verkleint de kans dat uw klant zijn gedrag aanpast. Wat dan wel werkt? Uw klant zichzélf laten overtuigen dat er iets moet veranderen. In deze training leert u hoe u uw klant zover krijgt, dat hij zelf gaat verwoorden welke verandering wenselijk is en om welke redenen. Het betreft een doelgerichte, wetenschappelijk onderbouwde gespreksmethode waarbij de motivatie van de klant centraal staat en groeit.

Na deze training weet u hoe u uw klant stimuleert om zelf keuzes te maken.

Leerdoelen

Na deze training:

- bereikt u sneller resultaat, omdat de persoonlijke motivatie van de klant wordt versterkt;
- kunt u omgaan met weerstand en uw klant begeleiden in het keuzes maken;
- krijgt u een betere relatie met uw klanten en vergroot u hun zelfvertrouwen en zelfkennis.

- Daardoor kunt u uw werk doen met meer plezier en voldoening.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Plannen en organiseren