Motiverende gespreksvoering (basis)

Motiverende gespreksvoering is een praktische methodiek om gedragsverandering bij clienten teweeg te brengen, door met elkaar op een bepaalde manier te praten over verandering. Het is een bewezen effectieve methode bij cliënten die moeilijk in beweging komen, niet actief meewerken, weerstand vertonen of ambivalent staan tegenover verandering. Motiverende gespreksvoering is oorspronkelijk ontwikkeld voor de verslavingszorg, maar wordt steeds meer binnen het sociale domein ingezet gericht op re-integratie en maatschappelijke participatie. En dat is niet voor niks, want met motiverende gespreksvoering kun je cliënten motiveren om actiever aan de slag te gaan met het vinden van werk, het realiseren van optimale participatie en de regie pakken op hun leven.

In deze training gaan we aan de slag met de basis van motiverende gespreksvoering: de uitgangspunten, basishouding en de processen van engageren, focussen, ontlokken en plannen. We oefenen met technieken en lastige situaties uit jouw eigen praktijk.

De training bestaat uit een combinatie van korte theoretische inleidingen, videoanalyses, brainstorms en discussies, korte oefeningen, bespreken van praktijksituaties en rollenspellen. Je gaat aan de slag met de basis van motiverende gespreksvoering. Om de gesprekstechnieken goed te kunnen toepassen, wordt de theorie kort toegelicht, maar gaan we vooral veel oefenen. Omdat we oefenen met gesprekken die de je dagelijks voert, vragen we je om voor de training casuïstiek voor te bereiden.

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:

-       De uitgangspunten, basishouding en technieken van motiverende gespreksvoering

-       Technieken om te engageren en te ontlokken

-       De kracht van ambivalentie en twijfel

-       Verandertaal en behoudtaal

-       De impact van jouw eigen houding en gedrag op de effectiviteit van het gesprek.

 

Na deze training kun je makkelijker/efficiënter:

-       De motivatie van de cliënt versterken

-       De cliënt ondersteunen in gedragsverandering

-       De technieken van motiverende gespreksvoering toepassen

-       Het bevorderen van verandertaal en het verminderen van behoudtaal

-       Uit de reparatiereflex blijven.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Evalueren

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Vakbekwaam Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit