Motiverende Gespreksvoering

Haal véél méér resultaat uit je gesprekken door minder hard te werken!

Voor jou als klantmanager, jobcoach, werkbegeleider of casemanager is het steeds een uitdaging om zoveel mogelijk resultaat te halen uit de beschikbare tijd. Dat geldt ook voor je gesprekken. Die gesprekken zijn soms prettig en luchtig. Ook krijg je te maken met weerstand, onwil of on-macht tijdens gespreken. Hoe herken je nu het verschil tussen de verschillende soorten weer-stand? En nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat de cliënt zich gehoord voelt en bereid is om op zoek te gaan naar zijn eigen motivatie om te veranderen binnen de mogelijkheden die er zijn? Je leert tijdens deze training de “eigen kracht” van de cliënt te versterken, waardoor de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot. De training is van A tot Z opgebouwd uit oefeningen die zijn ontwikkeld vanuit de begeleidings-praktijk op het gebied van Werk & Inkomen en gebaseerd op de theorie van Motiverende Gespreksvoering.

Waarom deze training?
Omdat er als professioneel begeleider op het gebied van Werk & Inkomen veel van jou gevraagd wordt op het gebied van gesprekstechnieken. Cliënten zijn vaak ambivalent en twijfelen over het nut en de noodzaak om te veranderen. Of dat nu actie richting activering, (parttime) werk of het aanpakken van schulden betreft. En dat is heel menselijk. Het verkennen van de voor- en nadelen van een verandering bij de cliënt, vraagt van de klantmanager de vaardigheid om niet in de “hulpverlenersreflex” te schieten en om niet te gaan overtuigen. Tijdens deze training leer je alle vaardigheden om de werkrelatie aan te gaan, smen met de cliënt te focussen, verandertaal bij de cliënt te ontlokken én de cliënt in de actiestand te krijgen richting de verandering.

Leerdoelen

Na de training ben je:

  • je bewust van je sterke kanten en ontwikkelpunten
  • op de hoogte van de verschillende soorten weerstand en agressie
  • op de hoogte van het werkende mechanisme van Motiverende Gespreksvoering
  • in staat om meer structuur aan te brengen en regie te houden tijdens gesprekken

En heb je:

  • geoefend met praktijkgerichte simulaties
  • geoefend met je eigen ambivalentie
  • geoefend met diverse reflecties
  • gereflecteerd op je eigen gespreksstijl en het effect daarvan op anderen

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakvolwassen In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Uitvoering

Vakvolwassen Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakvolwassen Methodisch werken

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakvolwassen Communiceren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Regisseren

Vakvolwassen Coachen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Integriteit