Masterclass Wmo

Actua en verdieping in de Wmo; bestuursrechter verklaart.

De actuele Wmo-praktijk! 
Een boeiende masterclass onder leiding van de bestuursrechter: nieuwe ontwikkelingen en casuïstiek, de actuele Wmo-praktijk. Het komt allemaal voor het voetlicht! 


Met de visie van de bestuursrechter op de Wmo 
De Masterclass Wmo geeft de deelnemers een inhoudelijke verdieping op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen binnen Wmo-jurisprudentie. Nadrukkelijk wordt hierbij het perspectief gekozen dat in deze tijd zowel de landelijke wetgever als de gemeente als de bestuursrechter een andere rechtsopvatting kunnen hebben. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de grenzen die de rechter stelt aan de regelgevende en beleidsmatige activiteiten die de gemeente zelf heeft ontwikkeld binnen de Wmo. 
Er zal ruime aandacht worden besteed aan de meest recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over zaken als resultaatsgericht indiceren, gebruikelijke hulp, de omvang van de compensatieplicht en het PGB en de gevolgen hiervan voor de uitvoeringspraktijk. Hierbij wordt zowel een procedureel als een inhoudelijke benadering gevolgd vanuit rechterlijk perspectief. 

onder leiding van bestuursrechter 
Mr. Erik Klein Egelink is bestuursrechter en vice-president; een coryfee op het terrein en bovendien voorheen zelf werkzaam in de gemeentelijke sociale zekerheid. 

Programma 
De kaders 
doelgroep 
kanteling en aanvraagprocedure 
noodzaak voorziening en beperkingen 
inhoud compensatiebeginsel en verplichting tot leveren maatwerk 
Welke voorziening(en)? 
afgestemd op het de ondersteuningsvraag van de klant, zijn beperkingen en mogelijkheden 
De manier van gespreksvoering met de aanvrager (kanteling) 
inventariseren van de ondersteuningsbehofte via het “keukentafelgesprek” 
Besluitvorming en motivering beschikking 
Bespreking actuele jurisprudentie m.b.t. :
aanvraag 
gemeente heeft resultaatsverplichting ten opzichte van de klant 
eigen kracht en verantwoordelijkheid klant 
wijze van indiceren, resultaatsgericht of tijdsbepaald 
normering 
het begrip algemene voorziening en de begrenzing daarvan 
keuzevrijheid en PGB 
handhaving 
Dat en nog veel meer, met natuurlijk vragen en discussies tijdens de dag!

Leerdoelen

Waarom naar deze dag? 
Aandacht voor de meldings- en aanvraagprocedure; 
Aandacht voor handhaving en voorkoming van oneigenlijk gebruik en misbruik. Er is op dat gebied vaak meer mogelijk dan gemeenten denken; 
Antwoord op de vraag: waarom gaan aanvragen Wmo -ondanks de uitstekende bedoelingen van de gemeente- bij de bestuursrechter toch vaak de mist in? 
Effectief bezuinigen door scherper te indiceren en te handhaven. 
Alles vanuit Wmo-praktijkkwesties, waarover de rechter een uitspraak moest doen. 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Evalueren

Vakvolwassen Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen