Masterclass Sociaal Domein

Juridische en beleidsmatige/organisatorische ontwikkelingen

We besteden aandacht aan de belangrijkste juridische en beleidsmatige/organisatorische ontwikkelingen binnen de drie taken van het Sociaal Domein, te weten:

- Participatiewet ( de positie van personen met een arbeidsbeperking, de gewijzigde toeleiding naar de arbeidsmarkt, de hernieuwde aandacht voor de rechtmatigheid bij de uitvoering, de invulling van de inkomenspolitiek )
- WMO (algemene voorzieningen versus maatwerk, huishoudelijke hulp en de hernieuwde invulling van voorzieningen, de invulling van de begeleiding als voorziening)
- Jeugdwet ( van intramurale zorg naar ambulante zorg, vroeghulp en het voorkomen van jeugdhulp,de afstemming met de wlz))

De onderwerpen die de revue passeren zijn:
- Wat zijn de belangrijkste juridische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
- Wat zijn de belangrijkste organisatorische uitvoeringsproblemen bij deze decentralisaties?
- Wat zijn de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen bij deze decentralisaties en wat zijn de gevolgen voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering?
- Welke onderdelen van de drie decentralisaties in het Sociaal Domein zijn reeds nu aan heroverweging toe of dreigen te mislukken?
- Op welke wijze heeft de toegang van het Sociaal Domein invloed op de uitvoering en welke actoren spelen bij de decentralisaties een rol.
- Heeft het integraal uitvoeren van de taken van het Sociaal Domein de toekomst en wat zijn de gevolgen voor het vormgeven van het gemeentelijk beleid?
- Welke resultaten maken de uitvoering van het Sociaal Domein tot een succes?
- Op welke wijze dient de dienstverlening tussen publieke overheid en burger vorm te worden gegeven?
- Integrale uitvoering en de invulling van specialisten of generalisten.

Tijdens de masterclass zullen al deze onderwerpen op een interactieve wijze de revue passeren, waarbij met een kritische blik naar de huidige stand van zaken van de drie decentralisaties zal worden gekeken. Wat kunnen we van de ontwikkelingen leren en hoe kunnen we veranderingen vorm geven? We kijken niet verkokerd naar het Sociaal Domein, maar zullen op zoek gaan naar ontwikkelingen die in de nabije toekomst noodzakelijk zijn om het Sociaal Domein efficient en effectief te laten functioneren.

Leerdoelen

We bespreken met u de belangrijkste juridische en beleidsmatige/organisatorische ontwikkelingen binnen de drie taken van het Sociaal Domein.

Een jaarlijkse "must" om uw kennis op peil te houden!

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakvolwassen Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakvolwassen Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakvolwassen Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakvolwassen Creativiteit

Vakvolwassen Coachen

Vakvolwassen Zelfreflectie

Vakvolwassen Inlevingsvermogen

Vakvolwassen Plannen en organiseren

Vakvolwassen Lerende houding

Vakvolwassen Analytisch vermogen

Vakvolwassen Methodisch werken

Vakvolwassen Organisatiesensitiveit

Vakvolwassen Netwerken en samenwerken

Vakvolwassen Integriteit

Vakvolwassen Resultaatgericht

Vakvolwassen Zelfstandigheid

Vakvolwassen Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Flexibiliteit

Vakvolwassen Regisseren

Vakvolwassen Communiceren