Klantmanager inkomen

Als klantmanager inkomen hebt u vaak te maken met de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. U gaat dan ook met uiterste zorgvuldigheid te werk. Uw werk bestaat uit het beoordelen van aanvragen. Zijn de aanvragen compleet? Heeft de aanvrager recht op bijstand of niet? Ook van lopende uitkeringen moet u beoordelen of deze nog steeds rechtmatig worden verstrekt. U rapporteert en schrijft beschikkingen naar aanleiding van aanvragen en onderzoeken.

Tijdens deze basisopleiding komen alle facetten van het werk van de klantmanager inkomen aan bod. U hebt hierna een brede basis waarop u verder kunt bouwen.

Leerdoelen

Na deze opleiding:

- weet u wat het werk van een klantmanager inkomen inhoudt en bent u in staat om mutaties en onderzoeken te doen;
- hebt u parate kennis van wet- en regelgeving en bent u in staat om dit goed toe te passen. Waar nodig kunt u goed maatwerk leveren;
- beschikt u over de basisvaardigheden die een klantmanager inkomen nodig heeft.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Communiceren

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Plannen en organiseren