JK-GSD verkort

De JK-GSD is al tientallen jaren de opleiding voor klantmanagers en kwaliteitsmedewerkers van sociale diensten. Onze succesvolle hoogwaardige en unieke aanpak bieden wij in 2020 wederom aan in een verkort programma JK-GSD.
Onze verkorte JK-GSD biedt een totaalprogramma van hoog niveau.

Alle wetten en regelingen die relevant zijn bij de uitvoering van de Participatiewet komen aan bod. De opleiding is actueel, interactief en sluit naadloos aan op uw dagelijkse uitvoeringspraktijk. Bovendien bent u helemaal op de hoogte van alle veranderingen die dit jaar zijn ingegaan.

Waarom een verkorte JK-GSD bij de MariënburgGroep?
• U heeft al minimaal 2 jaar werkervaring bij een sociale dienst. Daardoor hoeft u niet de hele Participatiewet van A tot Z te doorlopen;
• Wij activeren uw voorkennis en leren u het nieuw geleerde te integreren én toe te passen in uw dagelijkse praktijk;
• Wij werken met docenten die jarenlange ervaring hebben binnen de JK-GSD;
• De verkorte JK-GSD biedt dezelfde lesstof, in een hoger tempo. Hierdoor wordt u in minder tijd, tegen minder kosten, hoogwaardig en bovendien volwaardig opgeleid.

Resultaat JK-GSD opleiding
U wordt in korte tijd opgeleid op hbo-niveau tot Juridisch Kwaliteitsmedewerker of senior medewerker Werk, Inkomen en Zorg. We richten ons op uitvoeringsvraagstukken en ontwikkelingen in wet- en regelgeving rondom de Participatiewet. We besteden geen afzonderlijke aandacht aan het schrijven van beleidsstukken of aan coaching.

De verkorte JK-GSD is modulair opgebouwd. Daardoor kunt u één of meerdere modules volgen. Naast Algemene rechtskennis wordt vakinhoudelijk de Participatiewet uitgebreid behandeld. De theorie wordt op praktische wijze behandeld naar de letter van de wet, de geest van de wet en actuele jurisprudentie.
Examen
Deze opleiding wordt afgesloten met een integrale, schriftelijke eindtoets. Wie de gehele opleiding heeft gevolgd én voldoende resultaat heeft behaald voor de eindtoets, ontvangt het Certificaat JK-GSD.

 

Leerdoelen

Na het volgen van de verkorte JK-GSD kunt u:
• hoogwaardige intakes uitvoeren;
• complexe aanvragen Participatiewet en onderzoeken behandelen en oplossen;
• rapportages en beschikkingen toetsen op juridische juistheid, zowel op inhoudelijk als op procedureel niveau (Awb);
• bezwaar- en beroepsprocedures, zowel inhoudelijk als procedureel (Awb) voorbereiden en uitvoeren;
• als juridische vraagbaak-functie fungeren voor uw collega’s.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Regisseren

Vakbekwaam Communiceren