Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg

Wanneer komt een burger in aanmerking voor Wlz zorg? Na de wijzigingen in het zorgstelsel sinds 2015 heeft de burger te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is er voor mensen die levenslang op intensieve zorg zijn aangewezen op basis van het zogenaamde 24 uurs-zorg criterium. Zowel wijkverpleegkundigen als consulenten Wmo kunnen de burger doorverwijzen naar de Wlz. Dit valt in de praktijk niet altijd mee. Het is vaak lastig om in te schatten hoe het CIZ de toegang bepaalt en wanneer een burger precies recht heeft op Wlz zorg. Inzicht in de indicatiestelling Wlz door het CIZ is essentieel voor een goede dienstverlening naar de burger. Dit is ook voor de gemeente en de zorgverzekeraar van belang om te voorkomen dat zorg bekostigd wordt die tot de Wlz behoort. Schrijf je in voor de cursus Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg!

Wie ben je?

De cursus is bestemd voor zorgprofessionals binnen het sociaal domein, zoals consulenten Wmo, leden van een sociaal (wijk)team of (transfer)verpleegkundigen.

Wat krijg je?

Tijdens deze 1-daagse training wordt de kennis direct toegepast op casuïstiek uit de praktijk. De trainer is een praktijk deskundige van de indicatiestelling Wlz. De onderstaande onderwerpen komen aan bod:

- 24-uur zorg of permanent toezicht / zorg in nabijheid;
- blijvende behoefte aan zorg, bijvoorbeeld bij kinderen en jongvolwassenen;
- normale zorg van ouders aan kinderen;
- ernstig nadeel;
- ziekte, aandoeningen of beperkingen die toegang geven tot de Wlz;
- het bepalen van het best passende zorgprofiel door het CIZ;
- er is een indicatiebesluit voor Wlz zorg en dan? Besproken wordt: leveringsvormen (opname/ VPT/ PGB/ MPT) en eigen bijdrage CAK;
- de gedachte achter de Wmo 2015/ Zvw/ Wlz en hoe is de verhouding tot de Wlz?;
- samenwerken als uitvoerende organisaties binnen het zorgstelsel 2015.

Het betreft hier een praktijkgerichte cursus. Naast het aanbieden van korte gedeelten van theorie, wordt er actief gewerkt met een checklist, waarmee ieder onderwerp verder praktisch besproken wordt. Hiermee wordt een volledig overzicht van het onderzoek binnen de Wlz geboden en is er meer inzicht wat nu ‘de opdracht’ is vanuit deze wetgeving.

Leerdoelen

Je leert:

… wanneer en op welke criteria een burger toegang heeft tot de Wlz;
… wat verschillende terminologie binnen de Wlz betekent en inhoudt;
… wat van invloed is op het onderzoek voor kinderen en jongvolwassenen;
… hoe het CIZ het zorgprofiel vaststelt;
… de (mogelijke) processen na indicatiestelling door het CIZ en de betrokken uitvoeringsorganisaties;
… waar mogelijkheden liggen voor een goede samenwerking tussen de verschillende uitvoeringsorganisaties in het belang van de burger.

Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je de cursus Indicatiestelling in de Wet langdurige zorg hebt bijgewoond.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Handhaven


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Lerende houding