Hoogwaardig handhaven

Handhaven is meer dan alleen straffend optreden tegen mensen die de regels hebben overtreden. Handhaven gaat vooral over preventie; mensen helpen om zich aan de regels te houden. Via het informeren over en het aanbieden van passende dienstverlening. Zo wordt de kans dat mensen (on)bewust fraude plegen een stuk kleiner. Met het concept hoogwaardig handhaven leren gemeenten om hun inwoners te ondersteunen bij het naleven van de afspraken en regels. Hoogwaardig handhaven streeft naar een balans tussen preventie en repressie. De balans bestaat uit een samenspel tussen de volgende vier visie-elementen: vroegtijdig informeren, optimalisering van de dienstverlening, controle en sanctioneren. Wat betekent dit voor de afdeling werk en inkomen?

Wie ben je?
Deze cursus is bedoeld voor alle medewerkers die met de uitvoering van hun werkzaamheden belast zijn met handhaving.

 

Wat krijg je?
In deze praktijkgerichte cursus besteden we onder andere aandacht aan:

Het wettelijk kader van handhaving, gemeentelijk beleid en hoogwaardig handhaven;
wat is hoogwaardig handhaven en de hulpmiddelen zoals het Inlichtingenbureau, SUWI-net, de Sociale Recherche, maar ook de rol van het UWV en de SVB;
fraudealertheid bij aanvang en gedurende de bijstandsverlening, zoals dossieranalyse;
gebruik van risicoprofielen;
de regels omtrent een huisbezoek.

Leerdoelen

Wat leer je?
Na het volgen van de cursus hoogwaardig handhaven ben je in staat om hoogwaardige handhaving in de praktijk uit te voeren.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken