Hoe motiveer ik 'niet willers'?

Sommige clienten zijn lastig te motiveren en lijken niet mee te willen werken. Dit leidt vaak tot veel frustratie bij de cliënt. Voor jou ligt er een extra uitdaging; hoe ga je om met de frustratie van de cliënt en zorg je er toch ook voor dat hij of zij in beweging komt?

In deze training leer je op een andere manier “niet-willers” te benaderen. Want wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En wat betekent dat voor de begeleiding van deze cliënten? We kijken naar de achtergrond van het “niet-willen” en hoe je dat zo kan beïnvloeden dat cliënten toch in beweging komen.

Tijdens deze training komt het begrip weerstand aan de orde. Ook leer je aansluiten bij het niveau van motivatie van je cliënt en ‘goudklompjes’ te benoemen in zijn/haar gedrag, om op zoek te gaan naar hoe je cliënt in beweging komt.

In deze training van 1 dag behandelen we eerst theorieën die de motivatie van cliënten toelichten en uitleggen. Daarna gaan we aan het werk met strategieën en technieken om de cliënt te motiveren en te activeren. We oefenen op verschillende manieren met deze handvatten om u bekent te maken hiermee. 

Leerdoelen

Na deze training weet je meer over:

-       De begrippen motivatie, “niet-willer” en weerstand

-       Hoe de motivatie van de cliënt versterkt kan worden

-       Welke theorieën rondom motivatie en gedrag er zijn en hoe u deze kan gebruiken

-       Waar weerstand vandaan komt en hoe hiermee om te gaan

 

Na deze training kun je beter/effectiever:

-       Omgaan met weerstand

-       Sturen op een actieve houding

-       De ‘goudklompjes’ vinden in het gedrag van de cliënt en hier het meeste uithalen.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Evalueren

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Vakbekwaam Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Integriteit

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit