Gericht opstellen van trajectplannen

Door een duidelijk en haalbaar trajectplan op te stellen, geef je jezelf en de cliënt houvast in het realiseren van optimale arbeidsparticipatie. Het biedt structuur voor jullie activiteiten, het monitoren en bespreken van voortgang en het bijsturen van deze activiteiten als dat nodig blijkt. In deze training gaan we aan de slag met de ingrediënten voor een doelgericht trajectplan, het bieden van maatwerk zonder dat je dat te veel tijd kost en het communiceren over het trajectplan.

We bespreken de kaders rondom trajectplannen en analyseren een aantal trajectplannen (zowel fictief als ingebrachte trajectplannen van jezelf en andere deelnemers).

Als opdracht in de praktijk maak je na de training een trajectplan. Tijdens het terugkomdagdeel, ontvang je gestructureerde feedback van andere deelnemers en bespreekt de trainer de belangrijkste aandachtspunten.

 

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:

-       Doelen opstellen in een trajectplan

-       De onderdelen en voor- en nadelen van een trajectplan.

-       De link tussen methodisch handelen en het trajectplan.

 

Na de training kun je makkelijker/effectiever:

-       Een helder en overdraagbaar trajectplan opstellen

-       Maatwerk bieden zonder dat dit veel tijd kost

-       Methodisch handelen toepassen bij het opstellen van het trajectplan.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Handhaven

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Regisseren

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit