Fraudepreventie en fraudebestrijding bij de Wmo en Jeugdwet

Tijdens de training Fraudepreventie en fraudebestrijding bij de Wmo behandelen we de volgende onderwerpen:

- juridisch kader uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden;
- frauderisico’s en concrete preventiemogelijkheden bij de uitvoering;
- de rol van de verschillende instanties bij de uitvoering (gemeente, SVB, adviseurs);
- handhavingsmogelijkheden en de relatie met het gehele uitvoeringsproces;
- de bijzondere rol van de toezichthouder.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training hebt u:

- praktische kennis van de wettelijke mogelijkheden voor fraudepreventie en fraudebestrijding bij de Wmo 2015 (en de Jeugdwet);
- meer inzicht in de -vaak onderschatte- risico’s in het uitvoeringsproces;
- concrete voorbeelden en aanknopingspunten om in de eigen praktijk aan de slag te gaan met fraudepreventie en handhaving.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Flexibiliteit