Effectief intakegesprekken voeren

Een gedegen intake vormt de basis voor een effectief traject met je cliënten. Des te belangrijker is het dat deze basis goed in elkaar zit en van hoge kwaliteit is, zonder dat dit heel veel tijd hoeft te kosten. In deze training besteden we aandacht aan het voeren van een doelgericht intakegesprek, zowel met als zonder intake-instrument. Hoe kun je in een korte tijd de relevante informatie boven tafel krijgen om een goede diagnose te kunnen stellen? Hoe borg je dat cliënten niet sociaal wenselijke antwoorden, maar vertellen wat er echt speelt? Wanneer vraag je door en wanneer ga je door naar het volgende onderwerp? 

In deze training ga je actief aan de slag met de sleutelelementen van een zorgvuldig, betrouwbaar en efficiënt intakegesprek.

We gaan in deze training aan de slag met de volgende onderwerpen:

-       Bepalen doel van de intake (sleutelvraag)

-       Sturen op dit doel tijdens het gesprek

-       De kunst van het vragen stellen.

 

Aanvullend vindt coaching on the job plaats. Deze individuele coaching vindt plaats op jouw eigen locatie, bij een intakegesprek dat je voert met een cliënt uit jouw eigen caseload. We hanteren daarbij de volgende werkwijze:

-       Informatie vooraf over de doelen en de werkwijze van de coaching on the job (per mail)

-       Voorbespreking van het gesprek (30 minuten)

-       Observatie van het gesprek met de cliënt (45 minuten)

-       Kritische, maar opbouwende feedback van de observaties (30 minuten)

-       Korte samenvatting van feedback per mail.

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:

-       De sleutelelementen voor een succesvolle intake

-       Het optimaal benutten van het intake-instrument waar u mee werkt

-       Non-verbale signalen van cliënten

-       Handige vragen voor een intake.

 

Na deze training kun je makkelijker/efficiënter:

-       In korte tijd de relevante informatie boven tafel krijgen

-       Effectiever sturen op een betrouwbare intake

-       Vertalen van de informatie van de intake naar conclusies

-       Slim observeren

-       Makkelijker regie voeren op het intakegesprek

-       Het gesprek en het instrument optimaal op elkaar laten aansluiten.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakvolwassen Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Rapporteren

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Uitvoering


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Regisseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Zelfreflectie

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen