Cursus IOAW / IOAZ

De IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en is een bijzondere regeling voor oudere werkloze werknemers. De IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het betreffen twee verschillende regelingen die veel overeenkomsten hebben, zoals bijvoorbeeld het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen. Uitvoering van deze regelingen vergt specifieke deskundigheid. Daarom heeft Langhenkel Opleiding, Training & Advies de Cursus IOAW / IOAZontwikkeld.

Inhoud
Gedurende de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

- de doelgroep van de IOAW en de IOAZ;
- de beoordeling van het recht;
- verificatie en bewijsstukken;
- de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW);
- de grondslagen;
- het inkomensbesluit;
- verlaging/maximering van de uitkering op grond van voorafgaande inkomsten;
- verschillen en samenloop tussen Participatiewet en IOAW/IOAZ;
- intrekking en beëindiging;
- herleving van oude rechten.

Het bovenstaande vormt het ochtendgedeelte van de cursus. Tijdens het middaggedeelte wordt dieper ingegaan op:

- soorten (te korten) inkomsten;
- de rol van het vermogen;
- het inkomensbesluit nader bekeken;
- de bruto-netto-berekening;
- overige fiscale aspecten van de IOAW/IOAZ-uitkering;
- de terugvorderingsberekening;
- het omgaan met vrijlatingen, afstemmingen, boetes en cessies.

Materiaal
Het cursusmateriaal bestaat uit het Handboek Participatiewet, het Handboek Uitkeringsberekening (beide uitgaven van De Langhenkel Groep) en een cursusmap.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om de deelnemers de inhoud van de IOAW en de IOAZ te leren kennen en te leren toepassen. Na afloop zijn zij in staat om deze regelingen op een correcte wijze uit te voeren.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Beoordelingen

07 november 2018 Inhoud: 8

Toepasselijkheid: 8

Vormgeving: 8