Cursus de taaleis in de Participatiewet

Met de Wet taaleis en het Besluit taaltoets in de Participatiewet hebben gemeenten sinds 2016 de verplichting om van bijstandsgerechtigden te vragen actief te werken aan hun taalvaardigheid. Beheersing van de Nederlandse taal is volgens de wetgever immers een belangrijke factor om uit de bijstand te komen en deel te nemen aan het arbeidsproces in Nederland. De beoordeling van de mate van beheersing van de Nederlandse taal ligt in eerste instantie bij de professionals van de gemeente. De Cursus de taaleis in de Participatiewet gaat in op de kennis en vaardigheden die deze professionals nodig hebben om de wetgeving correct en effectief uit te voeren.

Inhoud
Tijdens deze cursus van een dagdeel komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- de verschillende taalniveaus die we in Nederland en Europa kennen;
- de aard en omvang van het taalaanbod in Nederland en waar / hoe is het te vinden;
- de stukken die de bijstandsaanvrager en eventueel zijn of haar gezin moeten overleggen om hun taalniveau te      bewijzen en de obstakels die hierbij een rol kunnen spelen (bijvoorbeeld zoekgeraakte diploma’s of duidelijke        beheersing van het Nederlands, maar geen diploma gehaald etc.);
- de regels en de termijnen rondom de afname van de taaltoets;
- de verplichte verlaging van de bijstand ingevolge het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal bij            aanvang van de bijstandsverlening;
- het niet verlagen van de bijstand bij het alsnog pogen de Nederlandse taal te leren en de gevolgen van het            gedurende de bijstandsverlening onvoldoende inspannen om de taal te leren;
- de verwijtbaarheidstoets en individualiseringsbepalingen;
- het overgangsrecht.

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een cursusmap en het Handboek Participatiewet (uitgave van De Langhenkel Groep).

Leerdoelen

Het doel van de Cursus de taaleis in de Participatiewet is om de deelnemers een praktisch inzicht te geven in de regels rondom de taaleis in de Participatiewet.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving