Cursus de marginale zelfstandige in de Participatiewet

Marginale zelfstandigen vormen een aparte groep binnen de Participatiewet (PW). Ze vallen niet onder het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), omdat duidelijk is dat het bedrijf niet op korte termijn levensvatbaar is. Maar wanneer is er nu sprake van een marginale zelfstandige en welke inkomsten moeten nu in mindering worden gebracht op de bijstandsuitkering? En hoe interpreteer je de jaarcijfers (winst- en verliesrekeningen)? Deze vragen worden tijdens de Cursus de marginale zelfstandige in de Participatiewet beantwoord.

Inhoud
Tijdens deze praktische cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- wanneer is er sprake van een marginale zelfstandige in de zin van de PW;
- wat is de afbakening met het Bbz 2004 (waarom en wanneer wel/niet) en de IOAZ;
- welke voorwaarden dienen er te worden gesteld aan de zelfstandige activiteiten;
- de verwerking in de administratie;
- wat mag je als inkomsten wel en wat mag je als inkomsten niet mee laten tellen;
- het interpreteren van jaarcijfers (winst- en verliesrekeningen).

Materiaal
Het materiaal bestaat uit het Handboek Participatiewet, het Handboek Uitkeringsberekening (beide uitgaven van De Langhenkel Groep) en een cursusmap.

Leerdoelen

Het doel van de Cursus de marginale zelfstandige in de Participatiewet is om de deelnemers handvatten te geven hoe om te gaan met marginale zelfstandigen in de zin van de PW en inzicht te geven in de inkomstenkorting en het lezen van jaarcijfers.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving