Cursus arbeidsrecht voor consulenten en werkcoaches

De primaire verantwoordelijkheid van een klantmanager/werkcoach is om werkzoekenden aan werk te helpen. Hierbij komt hij of zij vanzelfsprekend in aanraking met degenen die werk aanbieden: de werkgevers. Als consulent werk/werkcoach is het dan ook noodzakelijk om bij de begeleiding en advisering van de werkzoekende kennis te hebben van de regels waarmee werkgevers en werknemers te maken hebben: het arbeidsrecht. Daarnaast speelt het arbeidsrecht een rol bij de beoordeling van het recht op een inkomensvoorziening, waarbij onder meer bekeken moet worden of het ontslag (en daarmee de noodzaak voor een uitkering) conform de regels is gegaan of dat er wellicht aanspraak bestaat op loondoorbetaling en/of mogelijke schadeclaims.

Inhoud
In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer;
- de diverse vormen van arbeidsovereenkomsten (de proeftijd, (on)bepaalde tijdscontracten, vormen van loon,        het minimumloon, oproepkrachten, aanneming van werk, freelance overeenkomsten, uitzendovereenkomsten);
- de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen;
- flexibele arbeid;
- de randvoorwaarden binnen het arbeidsrecht;
- het ontslagrecht (vormen van ontslag, opzegtermijnen en opzegverboden);
- wet- en regelgeving bij verlof, pensioen en arbeidsomstandigheden.

Materiaal
Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap en de nodige literatuur.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

- heeft men zicht op alle soorten arbeidsovereenkomsten;
- kent men de hoofdlijnen van het arbeidsrecht tijdens het dienstverband;
- heeft men kennis van het ontslagrecht.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving