Communicatie: Herkennen van belemmerende onderstromen

Soms zegt een klant niet wat hij voelt of denkt en doet hij niet wat hij zegt. Op zo’n moment lijkt het klantcontact gefrustreerd zonder dat er een concreet probleem aanwijsbaar is; een soort onwenselijke onderstroom onder de communicatie. Omdat de klant zich meestal niet bewust is van zijn aandeel in de situatie kan hij er niet effectief op aangesproken worden. Iedere poging dat wel te doen kan tot onplezierige en soms zelfs heftige situaties leiden.

Als professional kun je een dergelijke impasse soepel en tijdig doorbreken. Daarvoor is het nodig de aanwezigheid en de aard van de onderstroom te (h)erkennen, op basis waarvan de juiste aanpak gekozen kan worden, terug richting effectieve communicatie.

In deze training maak je kennis met de herkomst van onderstromen, leer je herkennen hoe ze zich manifesteren en krijg je praktische handreikingen hoe ermee om te gaan. Theorie en praktische oefening gaan hand in hand zodat je ervaart hoe nieuwe inzichten toegepast kunnen worden. Er is ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

De theorie in de training wordt laagdrempelig gepresenteerd. Als geheugensteuntje wordt een begrippenkaart aangereikt.

Data voor de incompany training is in overleg.

Leerdoelen

Na de training weet je meer over:

  • De onderlinge relatie tussen intrinsieke motivatie, grondhouding en onderstromen;
  • De verschillende manieren waarop onderstromen zich bij klanten kunnen manifesteren;
  • Hoe onderstromen de interactie tussen klantmanager en klant beïnvloeden.

Na de training kun je:

  • Verschillende vormen van onderstromen bij klanten herkennen;
  • De effecten van onderstromen op jou als klantmanager benoemen;
  • Interventies bedenken waarmee je impasses doorbreekt die door belemmerende onderstromen ontstaan.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Vakbekwaam Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Vakbekwaam Coachen

Vakbekwaam Zelfreflectie

Vakbekwaam Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Vakbekwaam Communiceren