Gesprekstechnieken - Coaching on the job

Aanvullend op onze trainingen maar ook los, kun je coaching on the job aanvragen. Dit bestaat uit individuele coaching op onderwerpen die jij zelf aandraagt. Je wilt bijvoorbeeld feedback op jouw handelen in een situatie of gesprek met een cliënt die je als lastig ervaart. Of je hebt het gevoel dat jouw gesprekken beter zouden kunnen gaan, maar je weet niet zo goed waar het aan ligt. Een coach helpt je te achterhalen waar jouw krachten liggen en wat je kunt verbeteren . Voorafgaand bespreek je met onze coach de doelen van de coaching en waar je precies feedback op wilt. De coach is aanwezig bij een gesprek met een cliënt. De coaching wordt afgerond met het formuleren van ontwikkelingsacties.

 

Deze individuele coaching vindt plaats bij één of meerdere gesprekken die je voert met een cliënt uit jouw eigen caseload. We hanteren daarbij de volgende werkwijze:

-       Informatie vooraf over de doelen en de werkwijze van de coaching on the job (per mail)

-       Voorbespreking van het gesprek (30 minuten)

-       Observatie van het gesprek met de cliënt (45 minuten)

-       Je voert het gesprek zoals je dat altijd zou doen (de coach is observator en neemt niet deel aan het gesprek)

-       Kritische, maar opbouwende feedback van de observaties (30 minuten)

-       Korte samenvatting van feedback per mail.

Leerdoelen

Na deze coaching weet je meer over:

-       Jouw krachten en valkuilen op het gebied van begeleiding, coaching en gesprekstechnieken

-       De impact van jouw handelen tijdens gesprekken

-       Alternatieven voor technieken die jij inzet.

 

Na deze coaching kun je makkelijker/efficiënter:

-       Doorontwikkelen in jouw gespreksvaardigheden – en technieken

-       Effectiever gesprekken voeren

-       Valkuilen voorkomen en jouw optimaal krachten benutten.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakvolwassen Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Rapporteren

Vakvolwassen Uitvoering

Vakbekwaam Evalueren

Vakvolwassen Het voeren van een intakegesprek

Vakvolwassen Bewaken van afspraken


Kennisgebieden

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Creativiteit

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Flexibiliteit

Vakbekwaam Communiceren

Vakvolwassen Lerende houding

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Plannen en organiseren