Caseload management

Als klantmanager ben je verantwoordelijk voor jouw eigen caseload. Die vaak groter is dan dat je zou willen. Je zou meer tijd willen hebben voor het begeleiden van je cliënten, maar in de praktijk moet je keuzes maken. Hoe maak je keuzes over de tijd die je investeert in welke cliënten en op welke manier?

In deze training leer je de basisprincipes van slim caseloadmanagement. Je leert hoe je doelgericht en effectief keuzes kan maken. Dit doen we onder andere door jullie eigen dilemma’s te bespreken, ervaringen uit te wisselen en praktische handvatten te geven om hiermee om te gaan.

In het eerste dagdeel nemen we je mee in de basisprincipes van slim caseloadmanagement.

Vervolgens ga je in de praktijk aan de slag met een praktijkopdracht mee om jouw eigen caseload in kaart te brengen. Hieraan zijn twee individuele coaching gesprekken gekoppeld.

Tussen deze twee coaching gesprekken vindt een dagdeel intervisie plaats met de andere deelnemers om praktijksituaties en dilemma’s uit de praktijk te bespreken en te komen tot oplossingen die bij jou passen.

Leerdoelen

Na deze training weet je meer over:

-       Het model voor caseloadmanagement

-       De uitgangspunten van caseloadmanagement

-       Veel voorkomende valkuilen

-       De link tussen methodisch handelen en caseloadmanagement.

 

Na deze training kun je makkelijker/efficiënter:

-       Regie voeren op jouw eigen caseload

-       Valkuilen voorkomen

-       Handen en voeten geven aan jouw caseload

-       Bewust keuzes maken over hoeveel tijd u aan welke cliënten en op welke manier u besteedt.

 

 

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Handhaven

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam Evalueren

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Bewaken van afspraken


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Begeleiding/vorm

Niet van toepassing Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Creativiteit

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Regisseren

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakvolwassen Plannen en organiseren