Boete en Participatiewet

De Participatiewet kent vele verplichtingen, waaronder het opleggen van een boete bij overtreding van de inlichtingenverplichting. De Centrale Raad van Beroep heeft in een aantal uitspraken de basis gelegd voor een aanzienlijke wetswijziging. Tijdens deze cursus lichten we het nieuwe regime uitgebreid toe en besteden we aandacht aan de procedurele en organisatorische aspecten van het boetetraject. Na afloop van de cursus kun je de nieuwe wet- en regelgeving op de juiste manier toepassen.

Wie ben je?
Je bent als medewerker betrokken bij het beoordelen van bestuurlijke boetes en/of betrokken bij het boetetraject zoals bijvoorbeeld klantmanager, kwaliteitsmedewerker, medewerker bezwaar en beroep.

Wat krijg je?
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- De wettelijke regels, zoals artikel 18a PW en het Boetebesluit;
- criteria als opzet, grove schuld en (verminderde) verwijtbaarheid;
- wat is het benadelingsbedrag en de maximum boetes;
- het begrip en gevolg van ‘fictieve draagkracht’ bij een minimum inkomen;
- dringende redenen;
- de lichte en de zware boeteprocedure;
- cautie, zwijgrecht en de inlichtingenplicht;
- relevante jurisprudentie.

Vanzelfsprekend lichten we de boete in de Participatiewet nader toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast nodigen wij jou uit om vooraf casuïstiek in te brengen.

 

Leerdoelen

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus heb je kennis van en inzicht in het boetetraject. Je leert een overtreding van de inlichtingenverplichting te beoordelen, de hoogte van een boete correct te berekenen en de inhoudelijke, procedurele en organisatorische eisen kennen van een boetetraject.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Evalueren

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Uitvoering

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Rapporteren

Niet van toepassing Eigen deskundigheid bevorderen


Kennisgebieden

Niet van toepassing Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Zelfstandigheid

Niet van toepassing Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Niet van toepassing Creativiteit

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Lerende houding

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken