Bbz kwaliteitsdagen 2020

Sterk beroep op Bbz-regeling

Veel extra aanvragen, waarbij de toekenningen nog jarenlang extra heronderzoeken opleveren. Deze hoogwaardige praktijkcursus helpt u flink vooruit>

Resultaat van adequate Bbz-toepassing

 • voorkomen instroom Participatiewet
  besparing op het Participatiewet budget (Bbz is grotendeels declarabel)
  behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid
  preventie van ernstige schulden en faillissementen
  bij starters: uitstroom Participatiewet (Bbz is een re-integratie-instrument)

Naar keuze 1 of 2 dagen

Deze dagen sluiten naadloos op elkaar aan, maar zijn ook als aparte cursus te volgen.

Dag 1; Opscholing; Dag voor consulenten, de Bbz-consulenten, administratief medewerkers;

Dag 2; Verdieping; De verdiepingsdag voor deelnemers dag 1 en voor ervaren Bbz-consulenten, ervaren administratief medewerkers en consulenten.

Programma dag 1 (Opscholing)

Ochtend:

 • Participatiewet aspecten Bbz
  Het begrip zelfstandige
  Hamvraag in het Bbz: de levensvatbaarheid
  De pré-starter: reïntegratie-aspecten Bbz
  De startende zelfstandige
  De gevestigde zelfstandige
  De oudere zelfstandige
  De beëindigende zelfstandige
  De arbeidsongeschikte zelfstandige
  Vermogen en inkomen
  Casus in groepjes: een Bbz-aanvraag

Middag:

 • Uitkering voor levensonderhoud
  Bedrijfskapitaal
  Uitkering ‘om niet’
  Rentekwijtschelding
  Uitstel of verlaging van aflossing
  Verplichtingen (kliënt en gemeente) bij niet-nakoming
  Terugbetaling bij beëindiging bedrijf
  Casus: berekening van uitkering om niet
 • Meer zicht op levensvatbaarheid
  Mogelijkheden Bbz bij schulden en sanering
  Reïntegratie-aspecten Bbz
  (Dagelijkse) praktijkzaken

Programma dag 2 (verdieping)

Ochtend:

 • Inhoud van een jaarrekening
  Het lezen van een balans met
  Uitleg van kengetallen: werkkapitaal, liquiditeit en solvabiliteit
  het lezen van een resultatenrekening
  Uitleg van kengetallen: brutowinstmarge, productiviteit en rentabiliteit
  Vertaling naar:
 • Waarderingsgrondslagen Bbz
  Nadere uitleg art. 8 Bbz
  (vermogensvaststelling) en art. 3 Bbz vermogensgrenzen
  Vermogensvaststelling bij eenmanszaak / ZZP-er / VOF / BV

Middag:

 • Benodigde informatie voor het vaststellen van het inkomen
  Heronderzoeken Bbz
  Berekening van de jaarnorm
  Berekening van het bedrag ‘om niet’
  Rentereductie en definitieve vaststelling uitkeringsrecht
  De gevolgen van een bedrag ‘om niet’ op de hoogte van het bedrijfskrediet en de verschuldigde rente
  Fiscale gevolgen van het bedrag ‘om niet’
  Berekeningen, modellen
  Terugvordering Bbz
  (Dagelijkse) praktijkzaken

Rode draad

Deelnemersvragen en praktijkkwesties
Actuele stand van zaken

Uw investering:

dag 1 Euro 395,00

Dag 1 en 2 samen Euro 695,00

Leerdoelen

U kent de regelgeving rond Bbz en kunt dat toepassen in de dagelijkse werkpraktijk.

Daarmee bereikt u maximaal resultaat:

 • voorkomen instroom Participatiewet
  besparing op het Participatiewet budget (Bbz is grotendeels declarabel)
  behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid
  preventie van ernstige schulden en faillissementen
  bij starters: uitstroom Participatiewet (Bbz is een re-integratie-instrument)

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Evalueren

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Rapporteren

Vakbekwaam Uitvoering

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Het voeren van een intakegesprek


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Flexibiliteit

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Vakbekwaam Integriteit

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Methodisch werken

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Communiceren

Vakbekwaam Analytisch vermogen