Basiscursus Participatiewet

Met onze basiscursus Participatiewet legt u in korte tijd een goede basis voor het werken bij een sociale dienst. Naast de theoretische kant van de Participatiewet ligt de nadruk van deze cursus vooral op de toepasbaarheid in de praktijk. Hierdoor kunt u het geleerde meteen toepassen in uw werk.
Een afwisselend programma gericht op de praktijk.

Kennisthema’s, casuïstiek, actualiteiten, ruimte voor vragen. Met onmisbare tips voor uitvoering en beleid.

Onderwerpen
• Grondbeginselen, uitgangspunten en begrippen in de Participatiewet
• Kring van rechthebbenden en uitsluitingsgronden
• Het recht op bijstand en vormen van bijstand
• De middelentoets (inkomen, vermogen en heffingskortingen)
• Verplichtingen en aanvullende voorwaarden
• Gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen (opschorten, intrekken, herzien, terug- en invorderen, afstemming en boete)
• Rechtsbescherming (bezwaar en beroep)

Leerdoelen

Na deze cursus heeft u voldoende bagage om direct aan de slag te gaan met de Participatiewet.
U kunt het recht op een uitkering bepalen,
• de hoogte van het recht vaststellen en weet u
• hoe om te gaan met de aan de bijstand verbonden verplichtingen.
Ook heeft u kennis van de
• gevolgen van het niet nakomen van deze verplichtingen,
• armoedebeleid,
• re-integratie en
• rechtsbescherming.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Basis In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Basis Het voeren van een intakegesprek

Niet van toepassing Evalueren

Basis Handhaven

Basis Afspreken van doel- en actiebepalingen

Basis Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Basis Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Basis Uitvoering

Basis Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Basis Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Basis Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Basis Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Basis Plannen en organiseren

Basis Lerende houding

Basis Analytisch vermogen

Basis Methodisch werken

Basis Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Basis Integriteit

Basis Resultaatgericht

Basis Zelfstandigheid

Basis Evalueren en aanpassen

Basis Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Communiceren

Beoordelingen

23 juli 2018 Inhoud: 7
Basiscursus komt overeen met de inhoud, met enige kennis van de PWet had een verdieping niet misstaan
Toepasselijkheid: 8
Het helpt op de achtergrond geraakte onderwerpen weer herinneren.
Vormgeving: 7
Standaard basistraining met voldoende ruimte voor Q&A.