Basisopleiding Inkomensconsulent

Werken binnen een sociale dienst vereist een goede (basis)kennis van wet- en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Denk alleen al aan de Participatiewet. Om uitvoerende taken binnen de sociale dienst (of afdeling Werk en Inkomen) adequaat uit te voeren én tijdig te kunnen inspelen op veranderingen, biedt deze basisopleiding een ideale start voor een succesvolle carrière bij de gemeentelijke overheid.
Uiteraard loopt de Participatiewet als rode draad door de opleiding heen. U bent dan ook volledig op de hoogte van alle wijzigingen binnen het sociale domein.

Programmaonderdelen:

Inleiding Rechtskennis
Participatiewet 3 x 1 dag
Participatiewet (incl. T&V)
Voorliggende voorzieningen
Belastingen en Participatiewet
Rapportage en besluit

Na deze opleiding kunt u doorstromen naar de verkorte opleiding Juridisch Kwaliteitsmedewerker Gemeentelijke Sociale Dienstverlening (JK-GSD).

Leerdoelen

Na het volgen van de Basisopleiding Inkomensconsulent kunt u:
• Het recht op een uitkering bepalen
• De hoogte van het recht vaststellen
• Aanvragen en onderzoeken van eenvoudig en gemiddeld niveau afhandelen
• Aanvragen om bijzondere bijstand en minimabeleid afhandelen
• De aan de bijstand verbonden verplichtingen gericht toepassen
• Heeft u kennis van de gevolgen van niet-nakomen van verplichtingen, armoedebeleid, re-integratie en rechtsbescherming.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Basis In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Basis Het voeren van een intakegesprek

Basis Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Basis Afspreken van doel- en actiebepalingen

Basis Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Basis Eigen deskundigheid bevorderen

Basis Bewaken van afspraken

Basis Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Basis Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Basis Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Basis Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Basis Lerende houding

Basis Analytisch vermogen

Basis Methodisch werken

Basis Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Basis Integriteit

Basis Resultaatgericht

Basis Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Basis Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Communiceren