Actualiteitencollege PW; JK-GSD update 2020

Ontwikkelingen rond de uitvoering van de Participatiewet (rechtmatigheid)

Waarom een update?

U heeft eerder de opleiding JK-GSD gevolgd of u werkt al enige tijd in het domein van de rechtmatigheid? Het bijhouden van vakkennis en ontwikkelingen schiet er vaak bij in. De waan van de dag vraagt om een focus op het behandelen van klantvragen etc.

Toch gebeurt er veel in de wereld van regelgeving, jurisprudentie, dagelijkse uitvoering.

Het spreekt voor zich dat u hiervan ook op de hoogte moet zijn. Dat is immers een belangrijk kennisfundament onder uw werkzaamheden binnen het sociaal domein; in het bijzonder de Participatiewet. Wij bieden u een interessante en interactieve bijeenkomst vol kennis en actualiteit.

Actualiteitencollege PW

Een bijeenkomst waarin we u meenemen in de ontwikkelingen rond de uitvoering van de Participatiewet (rechtmatigheid). We brengen u op de hoogte van de jurisprudentie en andere ontwikkelingen. Daarvoor hebben we nu een programma gemaakt met aantal onderwerpen die van belang zijn voor uw dagelijkse uitvoering van de wet.

Programma

Rode draad: Meest recente ontwikkelingen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Verzamelwet SWZ 2017 en 2018; gevolgen voor uw praktijk
Bloemlezing Verzamelbrieven SZW 2017 en 2018
Ontwikkelingen, highlights en jurisprudentie:

Vermogensvaststelling & Inkomstenverrekening
Kostendelersnorm
Gezamenlijke huishouding en hoofdelijk aansprakelijkheid,
Terugvordering,
Handhaving
Vaststellen grondslag bij verlaagd WW
Handreiking bijstand migranten
Wijziging Fraudewet en Boetebesluit n.a.v. CRvB
Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boetes
Mogelijkheden Individualisering; menselijke maat
Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet
Best practices

Casuistiek en vragen

 

Leerdoelen

Meest recente ontwikkelingen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakbekwaam Evalueren

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Vakbekwaam Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie

Vakbekwaam Eigen deskundigheid bevorderen

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Rapporteren


Kennisgebieden

Niet van toepassing Integrale dienstverlening

Vakbekwaam Wet- en regelgeving

Niet van toepassing Begeleiding/vorm


Competenties

Vakbekwaam Creativiteit

Niet van toepassing Coachen

Vakbekwaam Zelfreflectie

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Niet van toepassing Plannen en organiseren

Vakbekwaam Lerende houding

Vakbekwaam Analytisch vermogen

Vakbekwaam Methodisch werken

Vakbekwaam Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Vakbekwaam Integriteit

Vakbekwaam Resultaatgericht

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Vakbekwaam Evalueren en aanpassen

Vakbekwaam Flexibiliteit

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Communiceren