Actualiteiten Participatiewet

Door wijzigingen in de wetgeving verandert de uitvoering van de Participatiewet voortdurend. Door uitspraken van de Centrale Raad wordt de wetgeving telkens een beetje gevormd. Met het nieuwe regeerakkoord heeft ons kabinet nieuwe plannen klaarliggen. Welke invloed heeft dit op de uitvoering van de wet? Schrijf je in voor de cursus Actualiteiten Participatiewet.

Wie ben je?

De cursus Actualiteiten Participatiewet is bestemd voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Wat is het programma?

Momenteel zijn de onderwerpen voor deze cursusdag:

- Het regeerakkoord 2018;
- Van loonkostensubsidie naar loondispensatie;
- Wet taaleis;
- Actuele jurisprudentie;
- Beslag vrije voet;
- Geschilbeslechting Sociaal Domein.

Leerdoelen

Wat leer je?

- Na afloop van deze cursusdag ben je weer volledig op de hoogte van de wijzigingen in de Participatiewet en de ontwikkelingen die van belang zijn voor de uitvoering.

Inschrijven via website van de opleider

Soort opleiding

Soort inschrijving

Taken

Niet van toepassing Bewaken van afspraken

Niet van toepassing Het voeren van een intakegesprek

Vakvolwassen Eigen deskundigheid bevorderen

Vakbekwaam Rapporteren

Vakbekwaam In beeld brengen van de vraag en (persoonlijke) situatie

Niet van toepassing Afspreken van doel- en actiebepalingen

Niet van toepassing Handhaven

Niet van toepassing Evalueren

Vakbekwaam Uitvoering

Niet van toepassing Bijdrage aan beheer en beleid van de organisatie


Kennisgebieden

Niet van toepassing Begeleiding/vorm

Vakbekwaam Integrale dienstverlening

Vakvolwassen Wet- en regelgeving


Competenties

Niet van toepassing Creativiteit

Vakbekwaam Resultaatgericht

Niet van toepassing Zelfreflectie

Vakbekwaam Zelfstandigheid

Niet van toepassing Evalueren en aanpassen

Niet van toepassing Communiceren

Niet van toepassing Regisseren

Niet van toepassing Organisatiesensitiveit

Niet van toepassing Inlevingsvermogen

Vakbekwaam Plannen en organiseren

Niet van toepassing Flexibiliteit

Niet van toepassing Netwerken en samenwerken

Niet van toepassing Integriteit

Niet van toepassing Analytisch vermogen

Niet van toepassing Coachen

Vakvolwassen Lerende houding

Niet van toepassing Methodisch werken